Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
143
Tuần này:
96
Tháng này:
5311
Tất cả:
388120

KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 07/06/2018 (GMT+7)
100%

xã thiệu toán xây dựng các tiêu chí NTM

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

Toán thọ

Toán Phúc

Toán Thành

Toán Tỵ

Toán Hàng

Toán Thắng

1

Việc làm

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong đọ tuổi lao động có khã năng lao động

≥ 93%

93

93

93

95

95

93

2

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người của thôn, bản (triệu đồng/người).

Năm 2017: 29

29

30

29.5

30

3

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều.

< 5%

7,27

6,82

4,12

5,04

2,60

6,31

4

Nhà ở dân cư và vườn hộ

4.1. Trên địa bàn thôn, bản không còn hộ giađình ở trong nhà tạm, dột nát.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.3. Đồ đạc căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.4. Vườn hộ mỗi gia đình (nếu có) được thiết kế gọn gàng, khoa học đảm bảo vệ sinh môi trưng.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

5

Giao thông

5.1. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m (trường hợp bất khả kháng nền đường tối thiểu 3,0m, mặt đường ti thiểu 2,0m)

- Rãnh tiêu thoát nước mặt đưng, rãnh dọc tiêu thoát nước sinh hoạt khu dân cư có nắp đậy.

100%
(≥ 70% bê tông hóa)

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

5.2. Đường trục chính nội đồng (nếu có) đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m.

100%
(≥ 60% cứng hóa)

30%

25,7%

75,3%

26%

27%

70%

6

Giáo dục và Đào tạo

6.1. Phcập giáo dục mm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơsở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6.2. Tlệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và học nghề.

≥ 95%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập sut đi, xây dựng xã hội học tập tốt được công nhận là “Cộng đồng học tập” do UBND xã ký Quyết định công nhận và được Hội Khuyến học cấp huyện tặng giấy khen.

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

6.4. Tlệ lao động có việc làm qua đào tạo.

>70%

70%

70%

70%

75%

72%

70%

7

Y tế

7.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

≥ 85%

83,97

80,04

93,22

90,17

87,74

81,74

7.2. Có nhân viên y tế thôn, bản được

KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 07/06/2018 (GMT+7)
100%

xã thiệu toán xây dựng các tiêu chí NTM

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí

Toán thọ

Toán Phúc

Toán Thành

Toán Tỵ

Toán Hàng

Toán Thắng

1

Việc làm

Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong đọ tuổi lao động có khã năng lao động

≥ 93%

93

93

93

95

95

93

2

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người của thôn, bản (triệu đồng/người).

Năm 2017: 29

29

30

29.5

30

3

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều.

< 5%

7,27

6,82

4,12

5,04

2,60

6,31

4

Nhà ở dân cư và vườn hộ

4.1. Trên địa bàn thôn, bản không còn hộ giađình ở trong nhà tạm, dột nát.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.3. Đồ đạc căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.4. Vườn hộ mỗi gia đình (nếu có) được thiết kế gọn gàng, khoa học đảm bảo vệ sinh môi trưng.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

5

Giao thông

5.1. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m (trường hợp bất khả kháng nền đường tối thiểu 3,0m, mặt đường ti thiểu 2,0m)

- Rãnh tiêu thoát nước mặt đưng, rãnh dọc tiêu thoát nước sinh hoạt khu dân cư có nắp đậy.

100%
(≥ 70% bê tông hóa)

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

100%

Chưa đạt

5.2. Đường trục chính nội đồng (nếu có) đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m.

100%
(≥ 60% cứng hóa)

30%

25,7%

75,3%

26%

27%

70%

6

Giáo dục và Đào tạo

6.1. Phcập giáo dục mm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơsở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trở lên.

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6.2. Tlệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và học nghề.

≥ 95%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập sut đi, xây dựng xã hội học tập tốt được công nhận là “Cộng đồng học tập” do UBND xã ký Quyết định công nhận và được Hội Khuyến học cấp huyện tặng giấy khen.

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

6.4. Tlệ lao động có việc làm qua đào tạo.

>70%

70%

70%

70%

75%

72%

70%

7

Y tế

7.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

≥ 85%

83,97

80,04

93,22

90,17

87,74

81,74

7.2. Có nhân viên y tế thôn, bản được

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT