Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
143
Tuần này:
151
Tháng này:
5366
Tất cả:
388175

Chung tay xây dựng NTM

Đăng lúc: 13/06/2019 (GMT+7)
100%

Chung tay xây dựng NTM

DANH SÁCH THÔN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẤU NÔNG THÔN MỚI 2019

Thôn

Số lượng tiêu chí

NTM đạt

Tên tiêu chí

chưa đạt

Nội dung tiêu chí chưa đạt

Nội dung công việc cần thực hiện để hoàn thành xã NTM năm 2019

Thời gian đăng ký thẩm định

Ghi chú

Toán Thọ

13

Tiêu chí số 9:Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp,có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền để đậy nắp toàn bộ rãnh tiêu nước đường làng.

Tháng 10/2019

Toán Phúc

11

Tiêu chí số 3:Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều < 5%

phấn đáu tỷ lệ hộ nghèo > 5 %

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 5: Giao thông

Đường GTNĐ mới có 20% bê tông

Đường giao thông nội đồng > 60% cứng hóa

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 9: Môi trường

Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt chưa được xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Toán Thành

13

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Toán Tỵ

12

Tiêu chí số 5: Giao thông

Đường GTNĐ < 60% bê tông

Đường giao thông nội đồng > 60% cứng hóa

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền để đậy nắp toàn bộ rãnh tiêu nước đường làng

Tháng 10/2019

Toán Thắng

13

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Chung tay xây dựng NTM

Đăng lúc: 13/06/2019 (GMT+7)
100%

Chung tay xây dựng NTM

DANH SÁCH THÔN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẤU NÔNG THÔN MỚI 2019

Thôn

Số lượng tiêu chí

NTM đạt

Tên tiêu chí

chưa đạt

Nội dung tiêu chí chưa đạt

Nội dung công việc cần thực hiện để hoàn thành xã NTM năm 2019

Thời gian đăng ký thẩm định

Ghi chú

Toán Thọ

13

Tiêu chí số 9:Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp,có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền để đậy nắp toàn bộ rãnh tiêu nước đường làng.

Tháng 10/2019

Toán Phúc

11

Tiêu chí số 3:Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều < 5%

phấn đáu tỷ lệ hộ nghèo > 5 %

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 5: Giao thông

Đường GTNĐ mới có 20% bê tông

Đường giao thông nội đồng > 60% cứng hóa

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 9: Môi trường

Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt chưa được xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Toán Thành

13

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Toán Tỵ

12

Tiêu chí số 5: Giao thông

Đường GTNĐ < 60% bê tông

Đường giao thông nội đồng > 60% cứng hóa

Tháng 10/2019

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền để đậy nắp toàn bộ rãnh tiêu nước đường làng

Tháng 10/2019

Toán Thắng

13

Tiêu chí số 9: Môi trường

Đường làng ngõ xóm cảnh quan nơi ở chưa xanh, sạch đẹp, có hoạt động làm suy giảm môi trường

Tuyên truyền nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, xử lý bãi rác thải hợp vệ sinh

Tháng 10/2019

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT