Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
143
Tuần này:
93
Tháng này:
5308
Tất cả:
388117

Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%


Xác định vai trò quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện đồng bộ vào cuộc đưa phong trào phát triển mạnh mẽ với các nội dung cụ thể. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Có thể nói rằng phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Những hoạt động cụ thể này đã làm cho nội dung phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng phong phú, đa dạng. Kết quả thiết thực của nó không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Năm 2018, toàn huyện có 39.282/45.152 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 87%, trong đó có 65% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa 3 năm liên tục”.

Việc tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hoá” hằng năm vàongày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã thật sự nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng. Công tác này đã có tác dụng cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, nơi nuôi dạy con cháu thành đạt, giúp nước, giúp dân, nơi xuất hiện những giá trị nhân văn trong nền nếp gia phong. Đó là những đoá hoa tươi thắm, góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành.

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành Công văn số 32/UBND - VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấnvề việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa";"Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Theo đó, UBND huyện yêu cầu trong năm 2019, các xã, thị trấn xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ cụ thể về “Gia đình văn hóa” gồm 3 tiêu chuẩn sau: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; (2) Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; (3) Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Mỗi một tiêu chuẩn lại có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, tiểu biểu như: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ; không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định … Để phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” thật sự phát triển bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đối với cộng đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở các địa phương, tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong những năm tiếp theo.

Trần Ngọc Tùng

Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa

Đăng lúc: 26/07/2019 (GMT+7)
100%


Xác định vai trò quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong xây dựng đời sống văn hóa, những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, UBND huyện Thiệu Hóa đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của huyện đồng bộ vào cuộc đưa phong trào phát triển mạnh mẽ với các nội dung cụ thể. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Có thể nói rằng phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Những hoạt động cụ thể này đã làm cho nội dung phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng phong phú, đa dạng. Kết quả thiết thực của nó không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Năm 2018, toàn huyện có 39.282/45.152 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 87%, trong đó có 65% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa 3 năm liên tục”.

Việc tuyên dương, khen thưởng “Gia đình văn hoá” hằng năm vàongày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã thật sự nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng. Công tác này đã có tác dụng cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, nơi nuôi dạy con cháu thành đạt, giúp nước, giúp dân, nơi xuất hiện những giá trị nhân văn trong nền nếp gia phong. Đó là những đoá hoa tươi thắm, góp hương, góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành.

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành Công văn số 32/UBND - VHTT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấnvề việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa";"Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Theo đó, UBND huyện yêu cầu trong năm 2019, các xã, thị trấn xét tặng các danh hiệu văn hóa theo tiêu chuẩn và quy trình quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ cụ thể về “Gia đình văn hóa” gồm 3 tiêu chuẩn sau: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; (2) Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; (3) Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng hiệu quả.

Mỗi một tiêu chuẩn lại có nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau, tiểu biểu như: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ; không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định … Để phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” thật sự phát triển bền vững, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa tốt đẹp, lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đối với cộng đồng và mỗi gia đình. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bình xét phân loại, công nhận và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở các địa phương, tạo động lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong những năm tiếp theo.

Trần Ngọc Tùng

Từ khóa bài viết:,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT