Truy cập

Hôm nay:
157
Hôm qua:
143
Tuần này:
157
Tháng này:
5372
Tất cả:
388181

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Bác

Đăng lúc: 28/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá.

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Người chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
1-2019-8-25-vn-noi-dung-di-chuc-ngoc-01-01.jpg
Lê Công Cường - Sưu tầm

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Bác

Đăng lúc: 28/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá.

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Người chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
1-2019-8-25-vn-noi-dung-di-chuc-ngoc-01-01.jpg
Lê Công Cường - Sưu tầm
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT