Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Đảng bộ xã Thiệu Toán tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

Việc học tập và quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 là rất cần thiết, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào việc đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.

nq-01.jpg
Sáng ngày 22/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Toán, Đảng bộ xã Thiệu Toán đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Bá Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã thông qua kế hoạch hành động của đảng bộ thực hiện Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”. Đồng chí Lê Doãn Mạnh – Phó Bí thư trực đảng thông qua kế hoạch hành động của đảng bộ thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

nq-02.jpg

Lê Công Cường tổng hợp, đưa tin

Đảng bộ xã Thiệu Toán tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

Việc học tập và quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 là rất cần thiết, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần vào việc đưa các Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn.

nq-01.jpg
Sáng ngày 22/10/2022, tại hội trường xã Thiệu Toán, Đảng bộ xã Thiệu Toán đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Bá Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã thông qua kế hoạch hành động của đảng bộ thực hiện Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”. Đồng chí Lê Doãn Mạnh – Phó Bí thư trực đảng thông qua kế hoạch hành động của đảng bộ thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

nq-02.jpg

Lê Công Cường tổng hợp, đưa tin

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan