Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Đăng lúc: 12/10/2019 (GMT+7)
100%

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

vna_potal_hoi_nghi_lan_thu_11_ban_chap_hanh_trung_uong_dang_khoa_xii_hoan_thanh_toan_bo_noi_dung_chuong_trinh_de_ra.jpg

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Đăng lúc: 12/10/2019 (GMT+7)
100%

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

vna_potal_hoi_nghi_lan_thu_11_ban_chap_hanh_trung_uong_dang_khoa_xii_hoan_thanh_toan_bo_noi_dung_chuong_trinh_de_ra.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan