Truy cập

Hôm nay:
155
Hôm qua:
203
Tuần này:
358
Tháng này:
3235
Tất cả:
271161

Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Thiệu Hóa kiểm tra đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới ở xã Thiệu Toán

Đăng lúc: 07/11/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 07/11, tại xã Thiệu Toán, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện do đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung, tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, cùng đi có các đồng chí Văn phòng Nông thôn mới huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Về phía xã có các đồng chí lãnh đạo xã và Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Thiệu Toán, xã đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, và các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Với sự quyết tâm chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân địa phương, đến nay xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Xã Thiệu Toán cũng chú trọng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn như: Mộc, mây song xiên, nề, xây dựng, kinh doanh tạp hóa ... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,63%. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tổng kinh phí do ngân sách các cấp và nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới là …tỷ đồng. Các thôn trong xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% các hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Công tác vệ sinh môi trường, rác thải, an toàn vệ sinh môi trường được quan tâm.

Tại hội nghị sau khi nghe lãnh đạo xã Thiệu Toán báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã, đoàn làm việc đã chia các đoàn đi thăm và kiểm tra thực tế các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở các thôn, các nhà trường, khu dân cư và các thiết chế văn hóa. Sau đó các đồng chí trong đoàn kiểm tra của huyện đã trao đổi làm rõ những kết quả của xã đạt được, những điểm còn thiếu của một số tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời nêu những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Sau khi đã có những ý kiến đóng góp cho xã, các đồng chí trong đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Toán đạt 19/19 tiêu chí với tỷ lệ 16/16 phiểu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Thiệu Toán trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời cũng đề nghị xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tập trung xây dựng các mục tiêu nhỏ trong các tiêu chí Nông thôn mới, phân công cụ thể trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo của xã để nắm rõ và triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Hoàn thiện các văn bản, báo cáo để đề nghị tỉnh về thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.


Lê Công Cường - Tổng hợp, đưa tin.

Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện Thiệu Hóa kiểm tra đánh giá các tiêu chí Nông thôn mới ở xã Thiệu Toán

Đăng lúc: 07/11/2019 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 07/11, tại xã Thiệu Toán, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện do đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung, tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, cùng đi có các đồng chí Văn phòng Nông thôn mới huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới. Về phía xã có các đồng chí lãnh đạo xã và Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Thiệu Toán, xã đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, và các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Với sự quyết tâm chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân địa phương, đến nay xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Xã Thiệu Toán cũng chú trọng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn như: Mộc, mây song xiên, nề, xây dựng, kinh doanh tạp hóa ... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,63%. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tổng kinh phí do ngân sách các cấp và nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới là …tỷ đồng. Các thôn trong xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 100% các hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh. Công tác vệ sinh môi trường, rác thải, an toàn vệ sinh môi trường được quan tâm.

Tại hội nghị sau khi nghe lãnh đạo xã Thiệu Toán báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã, đoàn làm việc đã chia các đoàn đi thăm và kiểm tra thực tế các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở các thôn, các nhà trường, khu dân cư và các thiết chế văn hóa. Sau đó các đồng chí trong đoàn kiểm tra của huyện đã trao đổi làm rõ những kết quả của xã đạt được, những điểm còn thiếu của một số tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời nêu những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Sau khi đã có những ý kiến đóng góp cho xã, các đồng chí trong đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Toán đạt 19/19 tiêu chí với tỷ lệ 16/16 phiểu đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Thiệu Toán trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời cũng đề nghị xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tập trung xây dựng các mục tiêu nhỏ trong các tiêu chí Nông thôn mới, phân công cụ thể trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo của xã để nắm rõ và triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Hoàn thiện các văn bản, báo cáo để đề nghị tỉnh về thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.


Lê Công Cường - Tổng hợp, đưa tin.

Từ khóa bài viết:,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT