Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Thiệu Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 12/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 11/11/2022, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để thảo luận và Quyết nghị các Tờ trình của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Thế Bằng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu làm Lễ chào trước khi khai mạc kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự kỳhọp có các đồng chí: Lương Thị Hoa- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện khoá XIV; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các đơn vị Chi cục thuế khu vực Yên Định-Thiệu Hoá, Chi cục thống kê, Kho bạc Nhà nước Thiệu Hoá; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa và các xã Minh Tâm, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, thiệu Giao, Thiệu Vũ, Thiệu Duy.

Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Đức Hạnh - Ủy viên UBND huyện Thiệu Hóa, nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua 04 Tờ trình của UBND huyện về: Điều chỉnh Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn từ nguồn chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tỉnh giao dự toán năm 2022 sang nguồn ngân sách huyện; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dọc đường Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân (xã Thiệu Phú); Đề nghị HĐND huyện giao cho UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêmtúc của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành hữu quan. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về các Tờ trình đã được thông qua.Cần giao tiến độ ở mức cao nhất đối với các xã, thị trấn để sớm hoàn thành các dự án.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện lần thứ 11, khóa XIV nhiệm kỳ 2021 -2026 để đạt kết quả cao nhất.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Thiệu Hóa

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Thiệu Hoá khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 12/11/2022 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 11/11/2022, Hội đồng nhân dân huyện Thiệu Hóa khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để thảo luận và Quyết nghị các Tờ trình của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Thế Bằng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu làm Lễ chào trước khi khai mạc kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Tham dự kỳhọp có các đồng chí: Lương Thị Hoa- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện khoá XIV; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các đơn vị Chi cục thuế khu vực Yên Định-Thiệu Hoá, Chi cục thống kê, Kho bạc Nhà nước Thiệu Hoá; Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị trấn Thiệu Hóa và các xã Minh Tâm, Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, thiệu Giao, Thiệu Vũ, Thiệu Duy.

Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Đức Hạnh - Ủy viên UBND huyện Thiệu Hóa, nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua 04 Tờ trình của UBND huyện về: Điều chỉnh Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 về việc bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn từ nguồn chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tỉnh giao dự toán năm 2022 sang nguồn ngân sách huyện; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dọc đường Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh Tân (xã Thiệu Phú); Đề nghị HĐND huyện giao cho UBND huyện Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Biện - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc, sự chuẩn bị chu đáo, nghiêmtúc của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành hữu quan. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về các Tờ trình đã được thông qua.Cần giao tiến độ ở mức cao nhất đối với các xã, thị trấn để sớm hoàn thành các dự án.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện lần thứ 11, khóa XIV nhiệm kỳ 2021 -2026 để đạt kết quả cao nhất.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan