Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII

Đăng lúc: 06/09/2019 (GMT+7)
100%

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường lớn huyện, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 -2021 tiến hành kỳ họp thứ 14 và ban hành 09 nghị quyết.

Nội dung một số nghị quyết tại kỳ họp như sau:

1. Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về việchỗ trợ kinh phí bảo trì các tuyến đường xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020:
(1).Đối tượng hỗ trợ:
UBND các xã;
(2).Nội dung hỗ trợ:Thực hiện các công tác kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa các tuyến đường xã trên địa bàn huyện theo Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;
(3
).Điều kiện hỗ trợ:Thực hiện theo Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;
(4).Tổng kinh phí bảo trì đường xã:
5.049.320.000 đồng, trong đó: Ngân sách huyện hỗ trợ (30%); Ngân sách xã (70%);
(5).Nguồn kinh phí hỗ trợ:Ngân sách huyện (từ nguồn cấp quyền sử dụng đất);
(6)
.Thời gian thực hiện:Năm 2019, 2020.

2. Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về việc hỗ trợ xây dựng chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đến năm 2020:
(1). Đối tượng:
ƯBND các xã trực tiếp quản lý chợ hoặc các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ (DN/HTX) trên địa bàn huyện;
(2).Nội dung hỗ trợ:
Hoàn thiện các tiêu chí chợ an toàn thực phẩm gồm: quầy, kệ bán hàng, khu vệ sinh, phòng cháy chữa cháy tại chợ;
(3).Điều kiện hỗ trợ:
Chợ đạt các tiêu chuẩn về chợ an toàn thực phẩm, được cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận;
(4).Mức hỗ trợ:100 triệu đồng/chợ;
(5).Nguồn kinh phí hỗ trợ:
Ngân sách huyện (từ nguồn cấp quyền sử dụng đất);
(6).Thời gian thực hiện:Từ tháng 07/2019 đến ngày 31/12/2020.

3. Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việcđiều chỉnh một số thông số kỹ thuật nhà màng sản xuất rau, củ, qủa an toàn và hoa theo Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện với các nội dung sau: Chiều cao từ mặt đất lên máng nước tối thiếu 3,5m; chiều cao từ mặt đất lên nóc nhà màng tối thiếu 6,0m. Mái hở một bên hoặc hai bên (mái cao, mái thấp hoặc mái vòm). Dùng màng nhà kính dày 150 - 200 micronGinegar - Israel (hoặc tương đương). Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2019.

4. Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc về việc hỗ trợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất đối với các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019 với các nội dung như sau:
(1).
Đối tượng hỗ trợ:Các xã Thiệu Ngọc, Thiệu Quang, Thiệu Toán, Thiệu Giao xây dựng nông thôn mới năm 2019;
(2).
Nội dung hỗ trợ:Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới;
(3).
Mức hỗ trợ:Hỗ trợ thêm 30% tiền đấu giá QSD đất (tổng điều tiết cho xã 80%) của các xã từ phần điều tiết cho ngân sách huyện (không bao gồm tiền GPMB, đầu tư hạ tầng, tiền quy hoạch, tiền thuê tư vấn đấu giá đất);
(4). Thời gian hỗ trợ:
Năm 2019-2020.

Lê Công Cường - Tổng hợp. Đưa tin

Kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIII

Đăng lúc: 06/09/2019 (GMT+7)
100%

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường lớn huyện, HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 -2021 tiến hành kỳ họp thứ 14 và ban hành 09 nghị quyết.

Nội dung một số nghị quyết tại kỳ họp như sau:

1. Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về việchỗ trợ kinh phí bảo trì các tuyến đường xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020:
(1).Đối tượng hỗ trợ:
UBND các xã;
(2).Nội dung hỗ trợ:Thực hiện các công tác kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa các tuyến đường xã trên địa bàn huyện theo Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;
(3
).Điều kiện hỗ trợ:Thực hiện theo Đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020;
(4).Tổng kinh phí bảo trì đường xã:
5.049.320.000 đồng, trong đó: Ngân sách huyện hỗ trợ (30%); Ngân sách xã (70%);
(5).Nguồn kinh phí hỗ trợ:Ngân sách huyện (từ nguồn cấp quyền sử dụng đất);
(6)
.Thời gian thực hiện:Năm 2019, 2020.

2. Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về việc hỗ trợ xây dựng chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đến năm 2020:
(1). Đối tượng:
ƯBND các xã trực tiếp quản lý chợ hoặc các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ (DN/HTX) trên địa bàn huyện;
(2).Nội dung hỗ trợ:
Hoàn thiện các tiêu chí chợ an toàn thực phẩm gồm: quầy, kệ bán hàng, khu vệ sinh, phòng cháy chữa cháy tại chợ;
(3).Điều kiện hỗ trợ:
Chợ đạt các tiêu chuẩn về chợ an toàn thực phẩm, được cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận;
(4).Mức hỗ trợ:100 triệu đồng/chợ;
(5).Nguồn kinh phí hỗ trợ:
Ngân sách huyện (từ nguồn cấp quyền sử dụng đất);
(6).Thời gian thực hiện:Từ tháng 07/2019 đến ngày 31/12/2020.

3. Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việcđiều chỉnh một số thông số kỹ thuật nhà màng sản xuất rau, củ, qủa an toàn và hoa theo Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện với các nội dung sau: Chiều cao từ mặt đất lên máng nước tối thiếu 3,5m; chiều cao từ mặt đất lên nóc nhà màng tối thiếu 6,0m. Mái hở một bên hoặc hai bên (mái cao, mái thấp hoặc mái vòm). Dùng màng nhà kính dày 150 - 200 micronGinegar - Israel (hoặc tương đương). Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2019.

4. Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về việc về việc hỗ trợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất đối với các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019 với các nội dung như sau:
(1).
Đối tượng hỗ trợ:Các xã Thiệu Ngọc, Thiệu Quang, Thiệu Toán, Thiệu Giao xây dựng nông thôn mới năm 2019;
(2).
Nội dung hỗ trợ:Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới;
(3).
Mức hỗ trợ:Hỗ trợ thêm 30% tiền đấu giá QSD đất (tổng điều tiết cho xã 80%) của các xã từ phần điều tiết cho ngân sách huyện (không bao gồm tiền GPMB, đầu tư hạ tầng, tiền quy hoạch, tiền thuê tư vấn đấu giá đất);
(4). Thời gian hỗ trợ:
Năm 2019-2020.

Lê Công Cường - Tổng hợp. Đưa tin

Từ khóa bài viết:,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan