Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 2, năm 2019.

Đăng lúc: 11/09/2019 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 10/9/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền - Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) đợt 2, năm 2019.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan là thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.
Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Trong đợt 2 năm 2019, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo, đề nghị Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 20 xã thuộc các huyện: Thạch Thành, Quan Hóa, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Thường Xuân và thị xã Bỉm Sơn.

Kết quả thẩm định cho thấy, cả 20 xã được thẩm định lần này đều đạt chuẩn 49/49 chỉ tiêu thuộc 19/19 tiêu chí NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng NTM.

Tại hội nghị, căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và kết quả bỏ phiếu của ngành thành viên trong Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã bỏ phiếu, công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các xã trong quá trình thực hiện xây dựng NTM và lưu ý chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy để xây dựng NTM trở thành phong trào ngày càng sâu, rộng.

Đồng chí nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện công cuộc xây dựng NTM, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 347 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM (gần bằng chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Thanh Hóa đến năm 2020), trong đó có 332 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, bằng 58,34% số xã cả tỉnh. Hiện Thanh Hóa đã có 8 huyện đạt đủ tiêu chí NTM, trong đó có 3 huyện đã được công nhận là huyện NTM. Tính bình quân, hiện Thanh Hóa đã đạt 16,54 tiêu chí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Trước những thành công đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền mong muốn các xã đã đạt chuẩn NTM trong cả tỉnh cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; đồng thời yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cần phối hợp với các địa phương phổ biến, phân tích căn cứ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao để các xã đạt đạt chuẩn NTM tiến hành xây dựng NTM nâng cao. Trong quá trình thực hiện, cần ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đợt 2, năm 2019.

Đăng lúc: 11/09/2019 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 10/9/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền - Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) đợt 2, năm 2019.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan là thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020.
Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Trong đợt 2 năm 2019, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh báo cáo, đề nghị Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 20 xã thuộc các huyện: Thạch Thành, Quan Hóa, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Thường Xuân và thị xã Bỉm Sơn.

Kết quả thẩm định cho thấy, cả 20 xã được thẩm định lần này đều đạt chuẩn 49/49 chỉ tiêu thuộc 19/19 tiêu chí NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng NTM.

Tại hội nghị, căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và kết quả bỏ phiếu của ngành thành viên trong Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã bỏ phiếu, công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các xã trong quá trình thực hiện xây dựng NTM và lưu ý chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy để xây dựng NTM trở thành phong trào ngày càng sâu, rộng.

Đồng chí nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện công cuộc xây dựng NTM, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 347 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM (gần bằng chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho Thanh Hóa đến năm 2020), trong đó có 332 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, bằng 58,34% số xã cả tỉnh. Hiện Thanh Hóa đã có 8 huyện đạt đủ tiêu chí NTM, trong đó có 3 huyện đã được công nhận là huyện NTM. Tính bình quân, hiện Thanh Hóa đã đạt 16,54 tiêu chí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Trước những thành công đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền mong muốn các xã đã đạt chuẩn NTM trong cả tỉnh cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; đồng thời yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cần phối hợp với các địa phương phổ biến, phân tích căn cứ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao để các xã đạt đạt chuẩn NTM tiến hành xây dựng NTM nâng cao. Trong quá trình thực hiện, cần ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan