Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Xã Thiệu Toán diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Đăng lúc: 28/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 27/8/2019; Xã Thiệu Toán đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

Tham gia khung diễn tập và tham dự diễn tập: các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, Bí thư, trưởng thôn, đại biểu HĐND xã.

Theo Kế hoạch diễn tập gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang và chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng gồm 2 vấn đề huấn luyện.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu gồm 4 vấn đề huấn luyện được Đảng ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện với phương châm nắm chắc ý định của trên, xây dựng phương án diễn tập, thiết thực, hiệu quả sát với tình hình của xã, phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo của các ngành.

Trong thực hành diễn tập, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-–NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ chính trị. Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân thời chiến; thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ,... được nâng lên một bước mới.

Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của xã , nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Các đồng chí đạo diễn diễn tập của huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã trong diễn tập chiến đấu phòng thủ. Các tình huống giả địch cần được phát huy vào thực tế để giải quyết tại địa phương. Qua diễn tập, các đồng chí mong muốn Đảng ủy, Chính quyền và hệ thống chính trị của xã cần thường xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Phải chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; trong đó, nòng cốt là Ban chỉ huy quân sự, lực lượng công an, tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao. Xây dựng Xã Thiệu Toán mạnh về kinh tế, an ninh, quốc phòng vững chắc.

Lê Công Cường- Tổng hợp, đưa tin.


Xã Thiệu Toán diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Đăng lúc: 28/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 27/8/2019; Xã Thiệu Toán đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

Tham gia khung diễn tập và tham dự diễn tập: các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, Bí thư, trưởng thôn, đại biểu HĐND xã.

Theo Kế hoạch diễn tập gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang và chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng gồm 2 vấn đề huấn luyện.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu gồm 4 vấn đề huấn luyện được Đảng ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện với phương châm nắm chắc ý định của trên, xây dựng phương án diễn tập, thiết thực, hiệu quả sát với tình hình của xã, phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo của các ngành.

Trong thực hành diễn tập, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng vận hành cơ chế theo Nghị quyết số 28-–NQ/TW ngày 22/9/2018 của Bộ chính trị. Theo đó, cán bộ chủ chốt tham gia diễn tập đúng cương vị, chức trách được giao, bảo đảm sát thực tiễn chuyển địa phương vào các tình huống quốc phòng. Nhờ đó, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp được nâng lên, nhất là chất lượng các hội nghị, như: Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ; triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân thời chiến; thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ; tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ,... được nâng lên một bước mới.

Các hội nghị trong diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ”. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình; các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ ở việc nắm vững nguyên tắc, quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của xã , nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân đối phó với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố của địch.

Các đồng chí đạo diễn diễn tập của huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, Chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã trong diễn tập chiến đấu phòng thủ. Các tình huống giả địch cần được phát huy vào thực tế để giải quyết tại địa phương. Qua diễn tập, các đồng chí mong muốn Đảng ủy, Chính quyền và hệ thống chính trị của xã cần thường xuyên giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thành các chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương. Trên cơ sở đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Phải chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; trong đó, nòng cốt là Ban chỉ huy quân sự, lực lượng công an, tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao. Xây dựng Xã Thiệu Toán mạnh về kinh tế, an ninh, quốc phòng vững chắc.

Lê Công Cường- Tổng hợp, đưa tin.


Từ khóa bài viết:, ,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan