Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Cơ cấu tổ chức HĐND – UBND xã Thiệu Toán nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ:

1. Chủ tịch

Hoàng Bá Lâm

0983.097.367

2. Phó Chủ tịch

Dương Đình Minh

0989.677.012

3. Trưởng ban KT-XH

Dương Thanh Nghị

0395.744.823

4. Trưởng ban Pháp chế

Đinh Quang Thăng

0975.144.346

II. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

1. Chủ tịch

Nguyễn Văn Vĩnh

0988.285.395

2. Phó Chủ tịch

Trịnh Tiến Hùng

0393.660.589

III. CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN THUỘC UBND XÃ

1. Công chức Văn phòng

Nguyễn Thị Hồng

0396.832.428

2. Công chức VHXH-CS-LĐTBXH

Phạm Văn Cường

0395.549.060

3. Công chức Kế toán NS

Lê Công Hoàn

0974.228.640

4. Công chức Địa chính XD

Nguyễn Ngọc Tuấn

0973.737.871

5. Công chức Địa chính NN-NTM

Lê Công Hiệp

0966.772.880

6. Công chức Tư pháp hộ tịch

Lê Văn Hùng

0984.436.799

7. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

Phạm Anh Hải

0989.563.378

8. Trưởng Công an xã

Dương Đình Chiến

0931.353.720

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan