Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
388426

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2021

Đăng lúc: 02/10/2021 (GMT+7)
100%

Tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

9-01.jpg

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“Trích” Kết luận số 18-KL/HU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 18-KL/HU “Về tập trung giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn huyện”, nội dung như sau:

Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, trên cơ sở lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, công tác giải quyết tồn đọng về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là giấy chứng nhận lần đầu) đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã cấp được 46.420/48.287 giấy chứng nhận, đạt 95,76%. Nhiều địa phương có các vấn đề phức tạp về tồn đọng đất đai như Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Tiến… đã được quan tâm giải quyết kịp thời, hạn chế được những bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu, có biểu hiện né tránh, ngại khó, ngại va chạm… nên số giấy chứng nhận lần đầu chưa được cấp vẫn còn nhiều (đến tháng 5/2021 vẫn còn gần 2000 trường hợp, trong đó có xã còn gần 500 trường hợp); công tác thông tin, tuyên truyền cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về quyền lợi cũng như trách nhiệm trong sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức; việc rà soát, tổng hợp, quản lý hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở cả cấp huyện và cấp xã còn hạn chế, không đồng bộ, số liệu tổng hợp thiếu chính xác; vẫn còn một số địa phương còn buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến tiếp tục phát sinh các sai phạm mới; việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ xã đến huyện chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp (một số thủ tục, giấy tờ không có trong thành phần hồ sơ theo quy định); công tác thẩm định, in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, có biểu hiện phiền hà, sách nhiễu; chưa chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết các trường hợp tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên là một trong các nguyên nhân gây bức xúc trong nhân dân, gây ra các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và hình ảnh của huyện Thiệu Hóa; tác động không tốt đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của huyện nhà.

Để cơ bản hoàn thành việc giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các cơ quan hữu quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy về quản lý đất đai và giải quyết tồn đọng đất đai trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục rà soát các trường hợp tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn, trên cơ sở đó nhanh chóng phân loại, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Những đơn vị có “điểm nóng” về tồn đọng đất đai, phải thường xuyên theo dõi nắm tình hình, báo cáo kịp thời, tìm hướng và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc; không để xảy ra trường hợp công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Nếu để phát sinh các trường hợp sai phạm mới thì thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy.

2. Giao UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trước mắt, khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê chi tiết đến từng thửa đất, chủ sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu nại mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn còn vướng mắc, chưa được cấp giấy chứng nhận; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thành lập Tổ giúp việc do một đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Tổ trưởng để đôn đốc, tham mưu giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn; từ đó, nhận diện, chấn chỉnh và xử nghiêm khắc các cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết hồ sơ và thực thi công vụ.

3. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp với UBND cùng cấp trong việc thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật, kê khai, xác nhận để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, phối hợp với UBND các cấp trong tuyên truyền cho nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Giao Văn phòng Huyện ủy tổng hợp định kỳ hằng Quý kết quả giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 8 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp:Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ Thu mùa năm 2021. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2021-2025. Từ ngày 4/8/2021 huyện công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Chỉ đạo các đơn vị duy trì sản xuất vùng rau an toàn tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGap.

- Công tác xây dựng nông thôn mới:Hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định huyện nông thôn mới. Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao năm 2021, các xã dự kiến đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2022; tăng cường chỉ đạo xã Thiệu Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 148 tỷ 721 triệu đồng, tăng 8,2% so với CK. Trong tháng 8, khởi công 02 dự án (xây dựng cơ sở vật chất trường THPT Thiệu Hóa và dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa). Tiếp tục đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 19 dự án; chuẩn bị triển khai đầu tư 22 dự án; bố trí vốn thực hiện 17 chương trình, hạng mục dự án; trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với 55 dự án mặt bằng dân cư do huyện, xã làm chủ đầu tư; cho chủ trương đầu tư đối với các công trình có vốn tỉnh hỗ trợ như: cầu Phú Điền xã Thiệu Duy; trường Mầm Non xã Thiệu Viên; công sở xã Thiệu Trung, đền thờ Trà Đông - (Thiệu Trung); làm việc với Công ty A&S Mart, BC Smart, Công ty Hà Thanh, Tổng Công ty Xây dựng và Thường mại Hưng Đô, yêu cầu triển khai thi công các dự án đã cam kết.... Trong tháng 8 thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 49 doanh nghiệp, đạt 106,5% KH tỉnh giao. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ vốn ngân sách tỉnh giao là 81,1 tỷ đồng, đạt 84%; vốn sự nghiệp tỉnh có tính chất đầu tư là 48,7 tỷ đồng, đạt 23%.

- Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Thu ngân sách tháng 8 năm 2021 ước đạt hơn 41,9 tỷ đồng (thu 8 tháng đạt trên 202 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán tỉnh giao). Chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Thu hồi 01 dự án với tổng diện tích là 698 m2tại xã Thiệu Công và thu hồi bổ sung diện tích ngoài mốc GPMB phía đông Thiệu Đô. Tổ chức đấu giá thành công 37 lô đất, với diện tích 4.939m2tại 04 xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với 23 giấy; đính chính 19 giấy; giải quyết tồn đọng đất đai 34 giấy. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, tập kết, vận chuyển tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã, các thôn thực hiện tiêu chí môi trường.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân; 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

-Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; rà soát, kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Triển khai thực hiện đề án “xây dựng trường THCS thị trấn Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025” và tổ chức tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao, năm học 2021- 2022 đạt kết quả đề ra.

-Lĩnh vực Y tế:Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống covid-19; tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 3, mũi 1 cho 1.208 người và mũi 2 cho 312 người đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thẩm định xã Thiệu Hoà, Thiệu Tiến đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong tháng có 15 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP đến ngày 24/8/2021, có 143 người sử dụng lao động và 3.258 người lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với kinh phí trên 114 triệu đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh:

- Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Trong tháng đã giải quyết 3 vụ việc vi phạm pháp luật theo quy định. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tạm giam, tạm giữ; công tác quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến ngày 25/8/2021, toàn huyện đã thu nhận trên 100.000 hồ sơ đăng ký làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt 71% KH.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì. Đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người và các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng,chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội:

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII). Kiểm tra nhận thức và xem xét kết nạp Đảng đợt 02/9/2021 cho 47 quần chúng ưu tú; mở 2 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho 120 quần chúng ưu tú. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động về kinh tế - xã hội, định hướng dư luận xã hội, gắn với kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

-Công tác tổ chức,cán bộ: Thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; quyết định và ra thông báo công khai nhân sự ứng cử chức danh Phó chủ tịch UBND cho 7 xã: Thiệu Hợp, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Tiến, Thiệu Phú, Tân Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng ý chủ trương cho thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng THCS Thiệu Thành, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thiệu Duy, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng. Thống nhất chủ trương nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc; luân chuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thiệu Giang, Thiệu Nguyên; điều động luân chuyển đối với Hiệu trưởng của 03 trường (THCS Thị trấn Vạn Hà, THCS Thiệu Trung và THCS Thiệu Duy). Thống nhất về việc thỏa thuận bổ nhiệm Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng ý bổ nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Lao động TB&XH, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Phó trưởng Phòng Nông nghiệp; Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng; bổ nhiệm đồng chí Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kiêm Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Vạn Hà. Chỉ đạo thực hiện quy trình giới thiệu tín nhiệm nhân sự bổ sung chức vụ Bí thư đoàn thanh niên xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2017-2022; bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiệu Hợp. Quyết định về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị; hoàn chỉnh hồ sơ xét Huy hiệu đảng đợt 02/9/2021 cho 199 đồng chí; chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, kết nạp 46 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; trong tháng đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên; ban hành thông báo kết luận về việc giải quyết đơn thư tố cáo tại Đảng ủy xã Thiệu Thịnh, xã Thiệu Toán.

- Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề bàn và quyết định chủ trương đầu tư,quyết định hỗ trợ đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn huyện và nhiều nội dung quan trọng khác.

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

- Hệ thống dân vận các cấp,Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quyên góp ủng hộ người Thiệu Hóa thực sự gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động bám nắm cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh. Thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trịnh Văn Đệ - HUV, CVP Huyện ủy

Hội Người Cao tuổi huyện Thiệu Hóa với phong trào“Tuổi cao, gương sáng”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi (NCT) huyện luôn xác định công tác xây dựng Hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, nên đã tập trung chỉ đạo, cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp, đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào NCT trong tình hình mới.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Lần thứ II-Hội Người cao tuổi huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thu được nhiều kết quả quan trọng của 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn, cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thiệu Hóa bố trí cán bộ không chuyên trách ở cơ sở kiêm nhiệm chức danh chủ tịch các Hội đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 232 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thường trực Hội NCT huyện đã chủ động, phối hợp với chính quyền cơ sở thống nhất phương án bố trí cán bộ công chức, bán chuyên trách cấp xã, thị trấn kiêm chủ tịch Hội NCT; Đến tháng 4/2020 việc cử, phân công cán bộ công chức, bán chuyên trách ở các xã, thị trấn kiêm nhiệm Chủ tịch Hội NCT hoàn thành ở 25/25 đơn vị; đồng thời Hội NCT cơ sở đã tổ chức bầu bổ xung người tham gia BCH, Ban thường vụ và bầu bổ xung chức danh Chủ tịch Hội NCT.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HNCT ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Hội NCT tỉnh Thanh Hóa về Đai hội Hội người cao tuổi các cấp tiến tới Đại hội VI Hội NCT Việt nam, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban thường vụ Hội NCT huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội NCT cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ III Hội NCT huyện Thiệu Hóa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong huyện, cùng với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, tích cực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; đến ngày 26/4/2021 Đại hội cơ sở trong huyện đã hoàn thành đúng kế hoạch. Đại Hội đã bầu 258 ủy viên Ban chấp hành, trong đó: nữ có 74 người, bầu 75 người vào Ban kiểm tra của Hội và bầu đủ 25 Chủ tịch Hội, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng như kế hoạch và Điều lệ Hội quy định.

Về phát triển hội viên, đến nay toàn huyện có trên 25 nghìn NCT, chiếm tỷ lệ trên 15% dân số, tổng số hội viên hiện nay là 24.832 người, chiếm trên 97,9%, Hội viên kết nạp mới 5 năm qua là 4.135 hội viên. Tổng số chi hội 167, giảm 58 chi hội sau sắp xếp lại thôn, tiểu khu. Qua Phân loại tổ chức Hội cơ sở hàng năm có 138 chi hội đạt vững mạnh, chiếm 83% vượt 3%; Hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh 88% vượt 3% so với chỉ tiêu Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ Ban kiểm tra Hội NCT huyện đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra ở 16 xã, thị trấn; Hội cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên 333 cuộc, đối tượng kiểm tra là các hội cơ sở, chi hội và các CLB liên thế hệ, nội dung tập trung vào Kiểm tra chấp hành điều lệ, quy chế, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ dựng quản lý quỹ "chăm sóc & phát huy vai trò nghười cao tuổi".

Công tác mừng thọ, chúc thọ được các cấp, các ngành quan tâm sâu sắc, chu đáo, thật sự là ngày hội toàn dân, thể hiện sự tri ân của gia đình, con cháu, cộng đồng đối với NCT. Hội đã phối hợp với chính quyền tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ đối với người cao tuổi chu đáo, trang trọng. trong 5 năm có trên 8.975 đối tượng được mừng thọ, chúc thọ, tổng số tiền Nhà nước chi trên 2.258 triệu đồng và 485 m vải lụa cho 97 cụ tròn 100 tuổi. Bên cạnh đó, NCT luôn được Đảng, Nhà nước, tổ chức hội quan tâm, thăm hỏi tặng quà trong dịp lễ tết hàng năm, có trên 8.655 NCT có hoàn cảnh khó khăn chiếm 37% so với tồng số NCT được hội thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết với số tiền trên 160 triệu đồng.

Hàng năm, Hội Người cao tuổi huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế cơ sở, Hội Đông y huyện; các bệnh viện mắt trong Tỉnh triển khai công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, các bệnh về mắt cho NCT. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ cho trên 375 nghìn lượt NCT, tổ chức 375 buổi tư vấn sức khỏe cho trên 18.750 lượt NCT về dinh dưỡng, các bệnh mãn tính, cách sử dụng thuốc và tự chăm sóc sức khỏe; Có trên 22.000 người cao tuổi được cấp sổ theo dõi sức khỏe; Số NCT có thẻ BHYT trong huyện 23.664 người chiếm trên 95,4% so với tổng số.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Hội luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ,, hiện nay toàn huyện 114 CLB văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi thu hút trên 9.000 HV tham gia luyện tập thường xuyên; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao của NCT đã trở thành phong trào rộng khắp không chỉ thu hút NCT mà còn nhiều đối tượng tham gia; tổ chức giao lưu trong và ngoài Huyện, nhiều tiết mục văn nghệ, thể thao được chọn để phục vụ cho các lễ hội ở thôn, làng, xã, chào mừng các ngày kỷ niệm của hội, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước... tham gia đồng diễn thể dục tại Đại hội TDTT toàn huyện góp phần vào thành công của Đại hội....

Các cấp Hội đã động viên, tập hợp NCT tham gia phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao, gương sáng"; “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", bằng những việc làm cụ thể, thiết thực NCT tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Toàn huyện có trên 4.160 NCT là hội viên Hội CCB, có 40% NCT sinh hoạt Hội Phụ nữ và sinh hoạt ở các hội đặc thù; Có trên 3.205 NCT là ĐV; 114 NCT tuổi tham gia công tác Đảng, 122 người tham gia công tác chính quyền, Ban công tác Mặt trận,các đoàn thể ở thôn, tiểu khu...

Thực hiện phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bằng kinh nghiệm và thực tiễn, NCT đã nêu cao ý thức tự lực tự cường cùng với con cháu tích cực chuyển đổi kinh tế, úng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện có trên 8.918 NCT từ 60 đến 75 tuổi có sức khoẻ, trí tuệ, kinh nghiệm và điều kiện tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Với một huyện có nền kinh tế đa dạng lại có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi trang trại, toàn huyện có 83 NCT làm trang trại, gia trại, đã tham gia nhiều lĩnh vực để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi, có mức thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được những kết quả tích cực. NCT không những gương mẫu thực hiện mà còn tích cực tuyên truyền gia đình, con cháu, họ tộc, cộng đồng cùng tham gia, nhất là trong lễ cưới, lễ tang, lễ hội; trong gìn giữ truyền thông văn hóa tốt đẹp của quê hương. Qua phân loại, hàng năm đã có 86% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình vặn hóa, 90% đạt danh hiệu người cao tuổi mẫu mực, trên 273 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, động viên con cháu học giỏi, chăm ngoan góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Từ những kết quả, thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội NCT huyện Thiệu Hóa luôn được Tỉnh Hội xếp ở tốp đầu trong tỉnh, đã được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tỉnh hội tặng cờ “đơn vị xuất sắc dẫn đầu tiêu biểu” dẫn đầu phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” năm 2020. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội trong huyện đã được Trung ương Hội tặng 16 Bằng khen; tặng Kỷ niệm chương cho 136 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 Bằng khen; Tỉnh Hội tặng 27 Giấy khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 87 Giấy khen; Huyện hội tặng 170 Giấy khen; Hội cơ sở đã biểu dương hàng trăm cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Tuổi cao-gương sáng".

Những kết quả, thành tích Hội Người Cao tuổi huyện đạt được trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” 5 năm qua, đã cũng cố xây dựng Hội NCT vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Nguyễn Trọng Tài

Nguyên Chủ tịch Hội Người Cao tuổi huyện

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả

phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam

Ít ai lường trước được vào thời điểm đồng bào và chiến sĩ cả nước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, dịch Covid-19 lại bùng phát tại Bắc Giang và Bắc Ninh, tiếp đó lan ra một số địa phương khác trên cả nước và đến nay, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố đang là nơi diễn biến khá phức tạp. Điều đáng nói, đợt dịch lần thứ 4 này là chủng Covid mang biến thể mới, bùng phát và lan nhanh trong cộng đồng, được coi là nguy hiểm và dài ngày nhất so với các đợt trước.

Ngay lập tức, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn quân, toàn dân ta đều chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước họp xuyên đêm để chỉ đạo PCD; Quân đội, công an, lực lượng dân quân, tự vệ tăng cường lực lượng trực tại các tổ, chốt các khu phong tỏa, giản cách, cách ly, trên biên giới để kiểm soát ngăn chặn hoạt động đi lại, xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại các địa phương, các khu cách ly, giản cách, qua biên giới vào nội địa. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân viên y tế cùng nhiều lực lượng túc trực, phục vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa và phun khử trùng, điều trị cho người nhiễm Covid-19... Đã có rất nhiều người tình nguyện, hăng hái xung phong đến các tuyến đầu chống dịch, nhiều người đã hi sinh, quên mình vì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn, sự sâu sát của cán bộ các cấp và ủng hộ của Nhân dân, dịch Covid-19 trên địa bàn đã cơ bản được khống chế, hàng nghìn trường hợp F1, F2, F3... được truy vết, đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Hằng ngày, các cơ quan truyền thông, báo chí kịp thời thông tin những ca nhiễm mới tới người dân... Đến nay, Bắc Giang, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác đã cơ bản khống chế được dịch, cuộc sống trở lại bình thường; thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số địa phương khác, dịch bệnh cũng đã cơ bản nằm trong tầm kiểm soát.

Thế nhưng, một số phần tử phản động đã nhanh chóng đăng đàn xuyên tạc, kích động hòng tạo sự hoang mang trong xã hội. Một số trang mạng nước ngoài, một số cá nhân có tâm địa xấu xa rêu rao rằng, việc PCD Covid-19 lần này ở Việt Nam có vẻ chủ quan hoặc “lần này toang rồi”... Đây vẫn là những chiêu bài rất cũ kỹ của những “anh hùng bàn phím” có tư tưởng bất mãn, phản động nhằm đánh lạc hướng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác PCD ở nước ta.

Ai cũng biết, trước, trong và sau cuộc bầu cử, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sẵn các phương án PCD và nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo các lực lượng cấp tốc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... đã trực tiếp đến các địa phương nơi dịch bệnh bùng phát để chỉ đạo, động viên chính quyền và nhân dân vững vàng vượt qua dịch bệnh. Nhiều bệnh viện dã chiến được thành lập ngay vùng tâm dịch, hàng nghìn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương, Quân đội, các tỉnh, thành phố đã kịp thời chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng vạn người dân được xét nghiệm, cách ly kịp thời. Người dân cả nước đã chia sẻ về vật chất, tinh thần với các địa phương vùng dịch với tinh thần “tương thân, tương ái”. Đồng thời, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt, tích cực một mặt vừa huy động nguồn lực, kinh phí rất lớn từ ngân sách nhà nước, sự đóng góp của các doanh nghiệp, người dân, vừa thực hiện nhiệm vụ "Ngoại giao Vacxin", kết quả riêng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, đã có thêm 20 triệu liều vacxin phòng Covid-19 đã nhập về Việt Nam, kịp thời triển khai tiêm cho Nhân dân, ưu tiên tiêm cho Nhân dân các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch vv...

Cả một hệ thống chính trị, xã hội được tái khởi động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, hành động riết ráo khẩn trương của các cấp, các ngành và các địa phương. Cho đến nay, về cơ bản, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Người dân trong nước, ai cũng đều cảm nhận được sự quyết liệt, quyết tâm cao độ, càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự hăng hái, xung phong, không quản ngại hi sinh của các lực lượng quân đội, công an, y tế.

Chúng ta đã có kinh nghiệm và đã khống chế thành công trong các đợt dịch bùng phát vừa qua. Chỉ có những phần tử quá khích lại quá hoang đường, bịp bợm và xuyên tạc vì tức tối trước sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu tuân thủ thực hiện đầy đủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - không tụ tập đông người - khai báo y tế - khoảng cách) cùng với chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất định chúng ta sẽ đạt được những kết quả khả quan. Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng, nhất là việc xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản và một số mặt hàng khác...

Những việc làm cụ thể đó là minh chứng sinh động, đập tan những luận điệu phản động, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phủ định thành quả của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Dẫu có tuyên truyền, bôi nhọ và xuyên tạc đến đâu thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị cũng không thể bẻ cong được sự thật, khi mà nhiều quốc gia, tổ chức uy tín trên thế giới đã và đang đánh giá Việt Nam là hình mẫu, là một trong những nước xử lý đại dịch Covid-19 hiệu quả. Điều đó khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, PCD Covid-19 nói riêng.

Ban biên tập

Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay diễn ra hết sức phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra. Âm mưu, thủ đoạn của chúng thực hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong lĩnh vực đạo đức cũng vậy, tính chất cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm.Có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảngtrong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viêntrước thềm Đại hội XIII của Đảngtrên một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn ra sứcphá hoại nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng.

Nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng là hệ tư tưởng, bản chất cách mạng và mục tiêu lý tưởng của Đảng. Trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;… Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam”.

Chính vì vậy, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá. Chúng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng ta, cho rằng Đảng không vì lợi ích của nhân dân, do đó cán bộ, đảng viên mới suy thoái vềđạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân.Qua đó, sẽ chệch phương hướng và mục tiêu lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, trượt sang chính trị tư sản. Thực chất đó là phá bỏ nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng.

Cần khẳng định rõ nền tảng đạo đức của Đảnglà hệ tư tưởng, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng.Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta giành được chính quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, với mục đích duy nhất là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng nhân dân khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đó là đạo đức của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minhđã chỉ rõ:“Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.Là một Đảng chân chính cách mạng,Đảngtrung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam.Điều đóvừa thể hiện sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng;vừa thể hiện một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, trí tuệ và đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời,đó cònlà tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là đội tiên phong,gắn bó mật thiết với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đó là giá trị đạo đức của Đảng ta.

Thứ hai, cácthế lực thù địch đã khuếch trương những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy Đảng, Nhà nước làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa vềđạo đức, lối sống.

Chúngtìm mọi cách để cổ súy một số cán bộ, đảng viên nhìn nhận đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa sai lệch, chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng. Qua đó, làm mất dần cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, biến chất của chính bản thân con người và tổ chứcvề đạo đức, lối sống.Do suy thoái cho nên, những cán bộ, đảng viên nàyđổ lỗi cho đạo đức, lối sống truyền thống của dân tộc.

Thứ ba,các thế lực thù địch cổ súy,du nhập lối sống tư sảnvào một bộ phận cán bộ, đảng viênlàm cho họ tha hóa vềđạo đức, lối sống.

Các thế lực thù địch ra sức cổ súy, du nhập lốisống buông thả, ngại học tập, phấn đấu, rèn luyệnvào một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.Qua đó, làm chohọtha hóa;có cán bộ, đảng viên“sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùytiện, vô nguyên tắc”. Những cán bộ, đảng viênnhư vậythườngngại rèn luyện, phấn đấu, lười suy nghĩ, lười học tập;luôn tìm cách đểhình thành “cơ chế ngầm”, “cánh hẩu”, bảo vệ, bao chekhuyết điểmcho nhau, trù dập những người thẳng thắn đấu tranh phê bình,nhữngngười bảo vệ công bằng, bình đẳng, bảo vệ sự nghiệp và lý tưởng cách mạng.Họ du nhập, sống theo lối sống tư sản, coi thường lẽ phải, đạo lý; bắt chước, học đòi coi đó như là “mốt thời thượng”.Những điều đó đã dẫn đếnsuy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ tư,các thế lực thù địchthúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến nhữngvi phạm kỷ luật cơ quan, cao hơn là vi phạm pháp luật của Nhà nước; cổ súy lối sống thực dụng; khuyến khích làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy để xuyên tạc, kích động...

Thứ năm,các thế lực thù địch thúc đẩysuy thoái về tư tưởng chính trị làm cho suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Hội nghịTrung ương 4khóa XI nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Đây là mức độ rất nguy hiểm củasuy thoáivềđạo đức, lối sốngcủa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viênhiện nay.Vì vậy, các thế lực thù địch ra sứcthúc đẩysuy thoái về tư tưởng chính trịlàm cho suy thoái về đạo đức, lối sốngcủa cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Thứsáu,các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạccác mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân,với quân đội để làm suy thoáicác quan hệđạo đức của cán bộ, đảng viên.

Mục đích của chúng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với xã hội vàthủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch xuyên tạc mối quan hệ trong nội bộ quân đội, rằng quan hệ cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ đã “không còn như trước nữa, vì mức sống đã quá chênh lệch”, rằng cán bộ, sĩ quan “chỉ biết lo cho bản thân”; chúng triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực ở một số ít cán bộ, chiến sĩ để xuyên tạc mối quan hệ máu thịt quân - dân; rêu rao “quân đội không còn gần gũi, gắn bó với nhân dân nữa”; đã “không thực hiện đúng” nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, “chỉ lo bảo vệ Đảng, Nhà nước”. Các thế lực thù địch cố tình làm biến dạng, méo mó bản chất các mối quan hệ của quân đội. Đây là một điểm mấu chốt để cổ súy cho suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhằmchia rẽ Đảng với quân đội,các thế lực thù địch cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của quân đội ta, đối lập sự trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc.Chúng đưa ra luận điệu: Quân đội “không cần dựa vào hệ tư tưởng nào”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị nào”, đồng thời xuyên tạc, bóp méo nhiều giá trị đạo đức cách mạng với mục đích gây “nhiễu loạn” về nhận thức dẫn đến tha hóa về tư duy, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những âm mưu, thủ đoạn nêu trên của các thế lực thù địch tạo ra những mối nguy hiểm khôn lường, đồng thời khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận biết và đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống.

Đểđấu tranh phòng ngừa có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên,các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là,tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, mức độ nguy hiểm của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn kiên định vững vàng nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn, trước sự tác động của tình hình và những thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc, trên các trang mạng xã hội.

Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TWngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là,chủ động ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị cầnphát huyvai trò, trách nhiệm củacán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chốngsuy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình;đề caotính nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt.Kiên quyết ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, để tăng “sức đề kháng”, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi cán bộ, đảng viên và từng cơ quan, đơn vị.

Từng cán bộ, đảng viên phải biết tự bảo vệ mình, nâng cao trình độ, năng lực, tình cảm và lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không vì lý do nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng rơi vào suy thoái đạo đức, lối sống.

Ba là,xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;giữ vững trận địa tư tưởngcủa Đảngtrongtừng cơ quan, đơn vị.Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đảng bộ; thực hiện có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các mối quan hệ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bốn là,thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết

Trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam, đã có nhiều người nhắc đến đoàn kết dân tộc nhưng đến Hồ Chí Minh, đoàn kết trở thành đại đoàn kết toàn dân.Nghiên cứu tưtưởng Hồ Chí Minh,có thể nhận thấy cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc tới hơn hai nghìn lần và cụm từ “đại đoàn kết” được nhắc tới hơn tám mươi lần.Điều đó nói lên sự quan tâm củaNgườiđối với vấn đề đoàn kết, đại đoàn kếtở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh lịch sử.

Đoànkết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Kháiquát quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Do đó, Người luôn kêu gọi mọi người, nhất là cán bộ phải luôn trân trọng truyền thống ấy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc như giữ gìn “con ngươi của mắt mình”. Người nói:“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đại đoàn kết là tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó liên minh giữa nông dân, công nhân và trí thức là nòng cốt.

Với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của Nhân dân và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân:“Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân có một nội hàm rất rộng,để chỉ tất cả mọi con dân của nước Việt Namnói chung. Do đó,đại đoàn kết dân tộc trongtư tưởng Hồ Chí Minhlà đoàn kết tất cả các tầng lớp Nhân dân, các giai cấp, các chính đảng, đoàn thể, các dân tộc, tôn giáo, kể cả những người trước đây lầm đường, lạc lối nhưng đã biết hối cải, quay về với chính nghĩa của dân tộc. Đoàn kết trong tư tưởng của Người là đoàn kết rộng rãi, mở rộng và tranh thủ tất cả những lực lượng và bộ phận có thể tranh thủsức mạnh của họ:“Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.Ai có tài, có sức, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.

Theo Hồ Chí Minh, cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là Nhân dân lao động mà trước hết là nông dân, công nhân. Người khẳng định:“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số Nhân dân, mà đại đa số Nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác.Đó lànền gốccủa đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết với các tầng lớp Nhân dân lao động khác”. Trong các tầng lớp Nhân dân lao động khác mà Hồ Chí Minh nhắc đến, Người chú trọng đến đội ngũ trí thức vì đó là những người có thể giúp cho nước nhà phát triển và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Người viết:“Trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”.

Đại đoàn kết là một chiến lược quan trọng của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thành công

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết không phải là ý muốn chủ quan, cảm tính mà là một chiến lược quan trọng của cách mạng nhằm tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc để giành lấy thành công. Người từng khẳng định:“Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị”. Điều này có nghĩa là đoàn kết là một chiến lược lâu dài của cách mạng, không phải là một thủ đoạn được áp dụng trong một tình huống nào đó. Do đó, đạiđoàn kết dân tộc vừa là mục đích, vừalà nhiệm vụ hàng đầu mà sự nghiệp cách mạng cần hướng tới. Người luôn nhấn mạnh đến luận điểm:Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là một lực lượng vô địch.Từ đó, Người đi đến khẳng định một vấn đề có tính chất giống như một chân lý của thời đại:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

Phươngthức để thực hiện đại đoàn kết dân tộc là thống nhất những điểm tương đồng, khắc chế những điểm khác biệt.

Không chỉ khẳng định vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh còn chỉ ra phương thức để thực hiện sự đoàn kết rộng rãi đến các tầng lớp, giai cấp Nhân dân. HồChí Minh đã nhận rayếu tố tương đồng để quy tụ sức mạnh của cả dân tộc là sựphản ánh khát vọng cháy bỏng của mọi người Việt Nam yêu nước, đó là tinh thần: “Hy sinh tiền bạc, thời gian và cả máu vì lợi ích các dân tộc bị áp bức; tóm lại, phải vị tha và không ích kỷ, phải tuân thủ theo phương châm “TỔ QUỐC TRÊN HẾT” ở mọi nơi và mọi lúc”. Việc tìm ra sợi dây kết nối mọi tầng lớp, giai cấp của Việt Nam là tinh thần yêu nước đã giúp Hồ Chí Minh mau chóng tập hợp được sức mạnh của quần chúng, tạo thành một khối đại đoàn kết vững chắc. Đây là thành quả cách mạng to lớn mà không phải vị lãnh tụ nào cũng có được.

Vận dụng trong cuộc chiến chống Covid-19

Chủ trương của Đảng, Chính phủ huy động sức mạnh toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch.

Khica bệnh đầu tiên xuất hiện không lâu,ngày 29/1/2020, Ban Bí thư đãban hành công văn số 79-CV/TW gửi các tỉnh, thành phố, các cơ quan Trung ươngyêu cầu phải coi phòng, chống dịchlà nhiệm vụ “trọng tâm, cấp bách”. Từđó,kêu gọi toàn thể Nhân dâncả nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành độngđể tham gia chống dịch với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Trước làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 lây lan mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọiđồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài quyết tâm phòng chống đại dịch Covid-19: “…Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng…”

Tỏa sáng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kếthừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc vàhưởngứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam lại cùng chung tay, đồng lòng chống dịch.Tất cả tỉnh, thành phố, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhânđều nhiệt tình, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Đi đầu là lực lượng cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Họ đã không kể ngày đêm tham gia xét nghiệm, sàng lọc, cứu chữa bệnh nhân bị mắc Covid-19. Mặc dù đã có không ít cán bộ, nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nhưng với tinh thần “tất cả vì cộng đồng”, các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong các khu điều trị cách ly để hàng ngày, hàng giờ cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, có nhiều sinh viên ngành y mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng đã tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương cũng như xung phong đến những vùng dịch lớn để tăng cường cho các y, bác sĩ.

Lực lượng cán bộ các cấp, các ngành tại địa phương đã đồng sức, đồng lòng ngày đêm rà quét, khoanh vùng dập dịch tại các khu dân cư. Ở khắp cả nước, đã có nhiều Tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của nhiều cán bộ cơ sở, như: Công an, dân phòng, mặt trận, phụ nữ, thanh niên... Nhiều doanh trại quân đội được trưng dụng làm cơ sở cách ly cho Nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vào rừng nhường lại nơi ăn, chốn ở cho Nhân dân có điều kiện tốt để cách ly. Trong các doanh trại cách ly của quân đội, người cán bộ, chiến sĩ vừa là người hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cách ly tập trung song họ cũng giống như những người thân trong gia đình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cách ly mỗi khi họ cần. Có thể nói, chưa bao giờ các doanh trại quân đội lại được sưởi ấm tình quân dân đến thế!

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã cùng vào cuôc để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Nhân dân cả nước không chỉ đóng góp công sức mà còn tích cực đóng góp tiền bạc, vật chất cho công tác phòng, chống dịch. Ở nhiều nơi trên khắp đất nước đã hình thành các cây ATM đặc biệt, như ATM gạo, ATM mì, ATM khẩu trang và nhiều của hàng 0 đồng. Nhiều người dân, trong đó có cả những ca sĩ, người mẫu vốn chỉ quen ánh đèn sân khấu nhưng cũng đã chung tay phát đồ ăn, nhu yếu phẩm miễn phí cho Nhân dân vùng dịch. Đã có nhiều bếp ăn từ thiện được mọc lên khắp nơi để lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Hiếm có một đất nước nào mà có sự tham gia đông đảo, đầy trách nhiệm của Đảng, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống covid-19 như Việt Nam.

Biểu tượng cao đẹp nhất cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch là Quỹ Vaccine. Quỹ được thành lậpngày 26/5/2021 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vacccine phòng, chống Covi-19 cho Nhân dân.

Ngay khi vừa thành lập, Quỹ Vaccine đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn không chỉ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn... mà còn của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có nhiều em nhỏ, nhiều cụ già, cán bộ hưu trí và đông đảo kiều bào ở nước ngoài. Tính đến ngày 01/9/2021, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận được trên 8.652 tỉ đồng số tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.Số tiền mà các tổ chức, cá nhân đóng góp không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm của Nhân dân với Đảng và Chính phủ. Điều đó giúp cho Việt Nam tiếp tục được thế giới đánh giá cao trong việc phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong cuôc chiến chống đại dịch.

Cuộc chiến chống Covid-19 phía trước còn rất nhiều cam go với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, với những biến thể có tốc độ lây lan mạnh. Điều đó tiếp tục gây nên những khó khăn rất lớn cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, với tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân lên và trở thành động lực to lớn để Nhân dân ta vượt qua những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng, Chính phủ kế thừa và phát huy có hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Trung nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thiệu Trung, một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các bậc khai quốc công thần, như: Bộc xạ tướng công Lê Lương, nhà sử học Lê Văn Hưu. Đây cũng là nơi đặt hầm chỉ huy của Thường trực Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Là quê hương nổi tiếng với nghề đúc đồng Trà Đông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; còn có chùa Hương Nghiêm là “danh lam cổ tự” ngàn năm của xứ Thanh.

Thiệu Trung là cửa ngõ của huyện Thiệu Hóa, có Quốc lộ 45 chạy qua; luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua của huyện Thiệu Hóa. Năm 2010, Thiệu Trung là một trong 11 xã được tỉnh Thanh Hóa chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM. Chỉ sau 3 năm triển khai thực hiện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; là một trong 3 đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2013, Đảng bộ và Nhân dân xã Thiệu Trung lại tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Ngay sau khi được huyện chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ và Nhân dân xã Thiệu Trung đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư “nâng cấp” các tiêu chí. Đảng bộ đã phát động phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào tháng 11 năm 2021, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ các giải pháp; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể; Trong đó phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và vận động Nhân dân tự giác thực hiện. Với quan điểm chỉ đạo“Việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau”. Từ đó đã tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Xã tập trung huy động các nguồn lực và sự tham gia đóng góp của Nhân dân để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Xã đã đã phát động phong trào chỉnh trang khu dân cư; Vận động Nhân dân hiến đất, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hàng ngàn mét đường giao thông liên thôn, đậy nắp rãnh thoát nước; Vận động các hộ chỉnh trang, xây mới nhà cửa, trong đó có 20 hộ xây dựng “Nhà sạch vườn mẫu”. Nhiều hộ chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, xây mới, chỉnh sửa các công trình phụ trợ, tạo khuôn viên theo hướng xanh, sạch, đẹp.Đoàn viên, thanh niên làm đẹp không gian sống bằng những đường tranh bích họa thay thế những con đường với những bức tường cũ, góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê. Với nguồn hỗ trợ xi măng của huyện, nhiều hộ dân dọc các trục đường chính đã chỉnh trang, xây mới tường rào theo khuôn mẫu, trồng hoa, cây xanh. Xã cũng đã đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng ở khắp các trục đường chính và khu công cộng; Xây lắp lan can hành lang đường vào khu di tích. Hỗ trợ các thôn 60% kinh phí để nâng cấp, sữa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Chính làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhiều hộ gia đình đã dăng ký trồng mới đường cây vào khu đền, đường cây xuống khu lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu, hỗ trợ gạch xây bồn hoa trị giá trên 120 triệu đồng.

Nhằm xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch thời gian đề ra, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Trung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao mức sống Nhân dân; Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nghề và làng nghề, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống... Đầu tư sửa chữa trường, lớp học; Đến nay, xã đã được công nhận xã ATTP, chợ ATTP, có 2 sản phẩm trống đồng được công nhận OCOP cấp tỉnh. Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ ANTT, lắp đặt hệ thống camera an ninh, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Thiệu Trung đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”;Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và sớm được công nhận là xã NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu.

Hoàng Văn Nam

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung

Vài suy nghĩ về quản lý đảng viên

trong tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Sức mạnh của Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên của từng tổ chức đảng tạo nên, như Bác Hồ nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để có được sức mạnh này, một trong những biện pháp quan trọng bắt nguồn từ công tác quản lý đội ngũ đảng viên của từng tổ chức đảng. Đây luôn là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Quản lý đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựngĐảng,được thực hiện trước hết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.Thông qua quản lý đảng viên, các cấp ủy và tổ chức đảng sẽ nắm được chất lượng từng đảng viên, hiểu được diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng, những bức xúc của đảng viên, qua đó mà có chủ trương, biện pháp thích hợp để nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, quản lý tốt đảng viên sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngược lại, sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, thậm chí tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên,những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã thực hiện khá tốt công tác này; chỉ đạo các tổ chức đảng duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, cơ quan, đơn vị; phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm của đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực chất hơn. Nhờ đó,năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên của nhiều cấp ủy cơ sở, chi bộchưa đạt yêu cầu,còn nặng tính hình thức, nhất là quản lý về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về các quan hệ xã hội của đảng viên ở gia đình, ngoài cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy, chi bộ chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên chưa thực chất, còn nể nang. Việc giữ mối liên hệ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú còn hạn chế, tự phê bình và phê bình còn yếu…Báo cáo Chính trị tại Đại hộiXIII của Đảng chỉ rõ:“Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên có nhiều, nhưng chủ yếu là: Nhiều tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy chưa có giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, trong khi đó cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên còn nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng xây dựng được quy chế làm việc, nhưng thực hiện không nghiêm; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên chưa thực chất. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chưa tiền phong gương mẫu trước quần chúng…

Để công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất,đưa công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc, thực chất, hiệu quảtheo 5 nội dung chủ yếu:

(1)Về tư tưởng chính trịcủa đảng viên,thể hiện ở lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức, thái độ học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng; về diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những băn khoăn, kiến nghị của đảng viên; ý thức cảnh giác, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(2)Về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên,thể hiện ở ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về nêu gương thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa.

(3)Về tổ chức, kỷ luật,thể hiện ở việc chấp hành quy định của Đảng về sinh hoạt đảng, đóng đảng phí; về ý thức tự giác, thẳng thắn, trung thực, khách quan, công tâm trong tự phê bình và bình và trong 3 mối quan hệ cơ bản của đảng viên (với công việc, với những người xung quanh, với chính mình)… Về ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động.

(4) Vềmối quan hệ với Nhân dân,khả năng tập hợp Nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương, cơ quan, đơn vị;giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy địa phương nơi cư trú.

(5)Vềkết quả, chất lượngthực hiện chức trách, nhiệm vụdo tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.

Cấp ủy, chi bộ phải nắm rõ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của từng đảng viên; hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của đảng viên, nhất là quan hệ bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc hành chính. Thực hiện tốt những nội dung này, cấp ủy cơ sở và chi bộ sẽ nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thứ hai,duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳtheo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đã được cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/20218 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác quản lý đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng ngoài việc đánh giá tình hình công tác chính trị, tư tưởng; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên (không bàn sâu việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị); kết quả lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội… gắn với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIvà khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chi bộ, phải bảo đảm được ba tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, tình thương và trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, xê xoa, né tránh. Khi phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm hay những biểu hiện lệch lạc trong lời nói, việc làm, cần phải được làm rõ để ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu phải liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

Thứ ba, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và nâng cao ý thức tự quản của đảng viên.Đây là biện pháp quan trọng thể hiện tính tích cực, chủ động trong công tác quản lý đảng viên của các tổ chức đảng. Kế hoạch phấn đấu và chương trình tự quản lý, rèn luyện của đảng viên phải trên cơ sở quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng …” vàChỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trịkhóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân đảng viên. Kế hoạch phấn đấu phải cụ thể, chỉ rõ nội dung, thời gian, được thông qua chi ủy, chi bộ để bảo đảm sự chặt chẽ, nghiêm túc và làm cơ sở để chi ủy, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như tạo điều kiện cho từng cá nhân thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm để nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên theo phương châm: Tự mình đối với mình phải “liêm chính”,không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình.

Thứ tư,nâng cao tính thực chất trong đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

Đánh giá chất lượng đảng viênhằng năm là việc làm bắt buộc theo quy định của Đảng, qua đó các cấp ủy đảng biết được thực trạng đội ngũ đảng viên để có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Để đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ đảng viên, việc đánh giá, phân loại đảng viênphải tuân thủ quy trình các bước chặt chẽ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, bảo đảm công tâm, khách quan; phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng. Việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên là dịp để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa mình, qua đó phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót.

Thứ năm,cấp ủy cấp trên định kỳ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của các chi bộ, tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện công tác quản lý đảng viên, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc thực hiện các quy định của Trung ương, cấp trên có liên quan; về diễn biến tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách lối sống của đảng viên... Cấp ủy cấp trên cần phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo của các ngành phụ trách, theo dõi giúp đỡ chi bộ để kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đảng viên.

Thứ sáu,thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hằng năm, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác cần chủ động giới thiệu đảng viên với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ công dân ở địa phương và khi cần thiết, tiến hành trao đổi ý kiến với đại diện cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang cư trú để nắm tình hình đảng viên. Mặt khác, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú cần thông báo kịp thời với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; đề nghị biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và góp ý kiến với những đảng viên chưa thực hiện tốt hoặc có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú.

Quản lý đảng viên là một công việc khó, phức tạp, liên quan đến con người, đến tổ chức, đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng. Vì vậy, các tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải đặc biệt quan tâm thường xuyên, thực chất công tác quản lý đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Nguyễn Duy Thứ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

NHO SỸ YÊU NƯỚC LÊ KHẮC THÁO

Nhà thờ Lê Khắc Tháo thuộc làng Bái Giao, xã Thiệu Giao,huyệnThiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2004, trên cơ sở tách nơi thờ tự ông ởnhàthờ Trưởng tộc họ Lê Khắc, địa phương và dòng họ mong muốn có một nơi thờ tự riêng ông, nhằm tôn vinh một người con của quêhươngđã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở nước ta.

Trong sách Từ điển các nhân vật lịch sử Việt Nam, trang 349 ghi: “Lê Khắc Tháo sinh năm Kỷ Mùi 1859, mất năm Đinh Hợi 1887, là nho sĩ yêu nước, hiệu là Tăng Trai quê ở làng Bái Giao, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông đỗ cử nhân vào đời Tự Đức nhưng không ra làm quan ”.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông tham gia phong trào Cần Vương chống giặc, được nghĩa quân cử làm “Tán Tương quân vụ”.Ông có công lớn trong việc xây dựng căn cứ Ba Đình. Sau khi Ba Đình thất thủ, Lê Khắc Tháo rút quân lên miền núi, nhưng giữa đường thì bị bệnh mất năm Đinh Hợi 1887, hưởng thọ 28 tuổi.

Sinh thời, ông là người thông minh, tuấn tú, được người đời gọi làthần đồng.Khoa thi năm Kỷ Mão (1879), ông đỗ cử nhân. Vì chán ghét triều đình mục nát, ông không ra làm quan (không chịu bái yết Tổng đốc Nguyễn Thuật - Thanh Hóa) về làng Bái Giao cùng cha làm nghề dạy học. Thời kỳ này, triều đình Nhà Nguyễn ngày càng đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng, suy vong nhất là sự bạc nhược của triều đình với sự xâm lấn của thực dân Pháp. Kết quả là hết vùng này đến miền khác từ Nam ra Bắc đất nước ta bị giặc Pháp xâm chiếm. Triều đình Huế liên tiếp ký haiHòa ướclà ngày 25/8/1983 và ngày 6/6/1884 - thực chất là - xác nhận quyền đô hộ lâu dài của tư bản Pháp ở nước ta. Việt Nam trở thành một xứ thuộc địa và nửa phong kiến của chủ nghĩa đế quốc Pháp.

Trước cảnh triều đình nhà Nguyễn đã ký giấy bán nước ta cho giặc Pháp, Nhân dân trong cả nước đứng lên chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Ngay tại triều đình Huế, một nhóm quan lại yêu nước tập hợp xung quanh Tôn Thất Thuyết, bí mật chuẩn bị lực lượng để hành động. Khi thời cơ tới, Tôn Thất Thuyết đã chủ động tấn công giặc Pháp ở kinh thành Huế. Do sự chuẩn bị có nhiều thiếu sót, giặc Pháp lại có ưu thế về vũ khí, cuộc phản công cuối cùng thất bại. Sau khi thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra phía Bắc để tính kế kháng chiến lâu dài. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, từ núi rừng miền Tây Quảng Trị, lời kêu gọi toàn dân đứng dậy được phát đi rộng rãi đã dấy lên cả một cao trào yêu nước chống Pháp, trên khắp mọi miền đất nước. Trong cao trào đó nhân dân Thanh Hóa đã tích cực hưởng ứng. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, các sĩ phu của Thanh Hóa nhưPhạm Bành (quê ở làng Trương Xá - Hậu Lộc),Hoàng Bật Đạt(làng Bộ Đầu - Hậu Lộc) đã mộ quân khởi nghĩa, ở Hoàng Hóa có Nguyễn Đôn Tiết, ở Tĩnh Gia có Nguyễn Phương, ở Nông Cống có Lê Ngọc Toản, ở Quảng Xương có Đỗ Đức Mậu, ở Hà Trung có Nguyễn Viết Toại (Lãnh Toại), Đỗ Văn Quýnh (Lãnh Phí), Đông Sơn có Lê Khắc Tháo (Tán Tháo)... đều hăng hái mộ quân ứng nghĩa, ngay từ khi phong trào Cần Vương bùng nổ, và sau lui về chiến đấu ở cứ điểm Ba Đình (huyện Nga Sơn).

Đóng góp của Lê Khắc Tháo đối với phong trào Cần Vương chống Pháp ở Thanh Hóa có thể tóm tắt như sau: Hưởng ứng chiếu Cần Vương, Lê Khắc Tháo đã đi nhiều nơi chiêu dụ nghĩa quân, cùng bàn bạc với những người tâm huyết bàn cách đánh Pháp. Vào mùa xuân năm 1886, Lê Khắc Tháo đã tụ hợp nghĩa quân làm lễ tế cờ tai Mả Dưa làng Đại Bái và mở cuộc tấn công vào thành Thanh Hóa theo phương thứcđánh nhanh, áp đảo bất thủ, gây thiệt hại cho chúng về người và kho tàng…Lúc này, Lê Khắc Tháo được Tả tướng quân Trần Xuân Soạn giao chứcTán Tương quân vụhuyện Đông Sơn làm phó chỉ huy sứ trực tiếp trận đánh này. Nhưng do thế giặc mạnh, nghĩa quân của ông đã rút lui.

Sau đó, Lê Khắc Tháo đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng nghĩa quân các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Thọ Xuân chuẩn bị đánh giặc. Nửa đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 2 năm Bính Tuất, nghĩa quân Cần Vương cảm tử bí mật xông vào Cửa Tiền (phía nam thành Thanh Hóa) và Cửa Tả (phía đông thành Thanh Hóa) giết chết lính gác, rồi nhanh chóng đột nhập thành Lính Pháp đóng trong thành đang ngủ say bị bất ngờ, hoảng hốt tháo chạy đã bị nghĩa quân tiêu diệt tại chỗ. Chánh văn phòng toà sứ là Pive (Phivert) và trung uý Phô răng cơ (Fvanck) ngay từ đầu trúng đạn và bị thương. Sau đó, nghĩa quân đánh lui cả Pháp và lính Ngụy đến cứu nguy, nhiều tên chết, một số bỏ chạy toán loạn, số còn lại rút vào đồn cố thủ. Lửa cháy rực trời, trống mõ khua vang, tướng nghĩa quân reo hò động đất; Trong trận đánh này, Lê Khắc Tháo đã bị trúng đạn vào đùi. Khi nghĩa quân rút lui, ông được đưa đến chùa Đại Bi, làng Mật Sơn (nay thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá). Sư cụ trụ trì lo cho việc băng bó vết thương và chăm sóc.

Trận đánh mở đầu của phong trào Cần Vương ở Thanh Hoá do Lê Khắc Tháo cùng với những cánh quân khác tham gia hợp lực đã làm cho giặc Pháp điên cuồng, khủng bố trắng các làng ngoại thành. Không bắt được ông, thực dânPhápthực hiện độc kế bắt mẹ già của ông giam giữ lại, buộc mẹ ông gọi con về đầu thú. Nhưng việc làm đó của kẻ thù đã thất bại.

Sau những trận đánh của nghĩa quân Cần Vương từ miền núi đến đồng bằng,phong trào chống Pháp thực sự phát triển mạnh mẽ. Giặc Pháp đã điên cuồng tìm cách đối phó. Chúng liên tiếp phái nhiều đạo quân tiến sâu vào khu căn cứ nghĩa quân càn đi, quét lại. Tình hình đó đòi hỏi phải gấp rút thống nhất lực lượng trên địa bàn toàn tỉnh mới đủ sức đương đầu với địch. Vào giữa năm1886, những người yêu nước chống Pháp của Thanh Hoá đã họp ở Bồng Trung (Vĩnh Lộc) để bàn những phương sách mới nhằm đẩy mạnh phong trào chốngPhápthêm một bước nữa trong tỉnh.

Căn cứ Ba Đìnhđược xây dựng bằng sự đóng góp sức người, sức của ở nhiều huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Lúc này, ở các huyện có cáctham tán chỉ huy nghĩa quân.Huyện Đông Sơn có Lê Khắc Tháo; ở dưới các xã, các tổng lại cócác bang biện quân vụ, phong trào kháng Pháp phát triển trên một địa bàn hầunhưkhắp tỉnh Thanh Hoá. Nghĩa quân Lê Khắc Tháo đã tham gia những ngày đánh Pháp ác liệt tại căn cứ Ba Đình cho đến khi thất thủ vào năm 1887. Ba Đìnhthấtthủ, nghĩa quân ở đây đã rút lui, Lê Khắc Tháo đã bị sốt nặng rồi mất, lúc đó ông mới 28 tuổi.

Sự nghiệp đánh giặc của Lê Khắc Tháo tuy ngắn ngủi, nhưng ông cùngvớinhững sĩ phu yêu nước khác đã đóng góp vào phong trào Cần Vương chống Pháp của Nhân dân Thanh Hóacuối thế kỷ XIX mãi mãi được coi là một mốc son lịch sử chói ngời tinh thần yêu nước, bất khuất của Nhân dân ta. Tên tuổi của ông được ghi vào lịch sử nước nhà. Tại Thành phố Thanh Hoá có mộtđường phố mang tên Lê KhắcTháo. Nhân dân, gia đình dòng tộc họ Lê Khắc Tháo xây dựng nhà thờ ông ở chính mảnh đất quê hương để tưởng nhớ đến một nhà yêu nước, một con người trung hiếu của quê hương.

Nhà thờ Lê Khắc Tháo, hiện là di tích lịch sử văn hoá có giá trị về giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Hiện nay, với chủ trương bảo tồn và phục hưng các di sản văn hoá của Đảng, Nhà nước, nhà thờ đã và đang được chính quyền địa phương, dòng họ Lê Khắc đã tôn tạo lại để làm nơi thờ cúng, tưởng nhớ được uy nghiêm hơn, thể hiện được truyền thống đạo lý“uống nước nhớ nguồn”.

Trần Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung

Niềm tin quyết thắng

46 năm tổ quốc sạch bóng thù
Đã hết cảnh tiễn quân đi chiến đấu
Nhưng hôm nay cả Sài Gòn đau đáu
Đợi các anh vào diệt giặc cô vi

Cuộc tiễn quân này khác với mọi khi
Những cái bắt tay ngăn dòng nước mắt
Nén cảm xúc bằng cái ôm thật chặt
Rồi hẹn nhau ngày hết dịch trở về

Trước cuộc xuất binh là lễ Tuyên thề
Gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ
Quyết phải thắng ! không thể nào thất thủ
Kiểm soát , tấn công , ngăn chặn , đẩy lùi ..

Đợi ngày về ta sẽ trọn niềm vui
Tổ quốc bình yên qua rồi đại dịch
Nước mắt để dành cho ngày về đích
Nơi đón sân bay ôm chặt đến nghẹn lòng

Vì Miền Nam vì khúc ruột non sông
Tình đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh
Quyết liệt đấy ! Nhưng chúng ta phải thắng
Ngày trở về không được vắng một ai !

Trách nhiệm lớn lao nặng cả hai vai
Hãy chiến đấu vì tương lai đất nước
Yêu màu áo và yêu luôn tổ quốc
Sài Gòn bình yên ! Điều ước đó rất gần .

Ban Biên tập

Bản tin nội bộ tháng 9 năm 2021

Đăng lúc: 02/10/2021 (GMT+7)
100%

Tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

9-01.jpg

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“Trích” Kết luận số 18-KL/HU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 12/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 18-KL/HU “Về tập trung giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn huyện”, nội dung như sau:

Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, trên cơ sở lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện, công tác giải quyết tồn đọng về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi là giấy chứng nhận lần đầu) đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện đã cấp được 46.420/48.287 giấy chứng nhận, đạt 95,76%. Nhiều địa phương có các vấn đề phức tạp về tồn đọng đất đai như Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Tiến… đã được quan tâm giải quyết kịp thời, hạn chế được những bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu, có biểu hiện né tránh, ngại khó, ngại va chạm… nên số giấy chứng nhận lần đầu chưa được cấp vẫn còn nhiều (đến tháng 5/2021 vẫn còn gần 2000 trường hợp, trong đó có xã còn gần 500 trường hợp); công tác thông tin, tuyên truyền cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về quyền lợi cũng như trách nhiệm trong sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức; việc rà soát, tổng hợp, quản lý hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở cả cấp huyện và cấp xã còn hạn chế, không đồng bộ, số liệu tổng hợp thiếu chính xác; vẫn còn một số địa phương còn buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến tiếp tục phát sinh các sai phạm mới; việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ xã đến huyện chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp (một số thủ tục, giấy tờ không có trong thành phần hồ sơ theo quy định); công tác thẩm định, in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm so với thời gian quy định. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, có biểu hiện phiền hà, sách nhiễu; chưa chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết các trường hợp tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên là một trong các nguyên nhân gây bức xúc trong nhân dân, gây ra các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và hình ảnh của huyện Thiệu Hóa; tác động không tốt đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của huyện nhà.

Để cơ bản hoàn thành việc giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các cơ quan hữu quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy về quản lý đất đai và giải quyết tồn đọng đất đai trên địa bàn; chỉ đạo tiếp tục rà soát các trường hợp tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn, trên cơ sở đó nhanh chóng phân loại, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Những đơn vị có “điểm nóng” về tồn đọng đất đai, phải thường xuyên theo dõi nắm tình hình, báo cáo kịp thời, tìm hướng và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc; không để xảy ra trường hợp công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Nếu để phát sinh các trường hợp sai phạm mới thì thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy.

2. Giao UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trước mắt, khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê chi tiết đến từng thửa đất, chủ sử dụng đất, thời điểm bắt đầu sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, khiếu nại mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn còn vướng mắc, chưa được cấp giấy chứng nhận; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thành lập Tổ giúp việc do một đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Tổ trưởng để đôn đốc, tham mưu giải quyết tồn đọng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu trên địa bàn; từ đó, nhận diện, chấn chỉnh và xử nghiêm khắc các cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết hồ sơ và thực thi công vụ.

3. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp với UBND cùng cấp trong việc thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật, kê khai, xác nhận để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, phối hợp với UBND các cấp trong tuyên truyền cho nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Giao Văn phòng Huyện ủy tổng hợp định kỳ hằng Quý kết quả giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh,

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 8 năm 2021

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp:Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ Thu mùa năm 2021. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2021-2025. Từ ngày 4/8/2021 huyện công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Chỉ đạo các đơn vị duy trì sản xuất vùng rau an toàn tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGap.

- Công tác xây dựng nông thôn mới:Hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định huyện nông thôn mới. Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao năm 2021, các xã dự kiến đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2022; tăng cường chỉ đạo xã Thiệu Trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

- Sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại:Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 148 tỷ 721 triệu đồng, tăng 8,2% so với CK. Trong tháng 8, khởi công 02 dự án (xây dựng cơ sở vật chất trường THPT Thiệu Hóa và dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa). Tiếp tục đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 19 dự án; chuẩn bị triển khai đầu tư 22 dự án; bố trí vốn thực hiện 17 chương trình, hạng mục dự án; trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với 55 dự án mặt bằng dân cư do huyện, xã làm chủ đầu tư; cho chủ trương đầu tư đối với các công trình có vốn tỉnh hỗ trợ như: cầu Phú Điền xã Thiệu Duy; trường Mầm Non xã Thiệu Viên; công sở xã Thiệu Trung, đền thờ Trà Đông - (Thiệu Trung); làm việc với Công ty A&S Mart, BC Smart, Công ty Hà Thanh, Tổng Công ty Xây dựng và Thường mại Hưng Đô, yêu cầu triển khai thi công các dự án đã cam kết.... Trong tháng 8 thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 49 doanh nghiệp, đạt 106,5% KH tỉnh giao. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ vốn ngân sách tỉnh giao là 81,1 tỷ đồng, đạt 84%; vốn sự nghiệp tỉnh có tính chất đầu tư là 48,7 tỷ đồng, đạt 23%.

- Công tác thu, chi ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường:Thu ngân sách tháng 8 năm 2021 ước đạt hơn 41,9 tỷ đồng (thu 8 tháng đạt trên 202 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán tỉnh giao). Chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh và cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Thu hồi 01 dự án với tổng diện tích là 698 m2tại xã Thiệu Công và thu hồi bổ sung diện tích ngoài mốc GPMB phía đông Thiệu Đô. Tổ chức đấu giá thành công 37 lô đất, với diện tích 4.939m2tại 04 xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với 23 giấy; đính chính 19 giấy; giải quyết tồn đọng đất đai 34 giấy. Tăng cường công tác quản lý, khai thác, tập kết, vận chuyển tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã, các thôn thực hiện tiêu chí môi trường.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân; 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

-Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; rà soát, kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Triển khai thực hiện đề án “xây dựng trường THCS thị trấn Vạn Hà trở thành trường trọng điểm về chất lượng, giai đoạn 2021-2025” và tổ chức tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao, năm học 2021- 2022 đạt kết quả đề ra.

-Lĩnh vực Y tế:Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống covid-19; tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt 3, mũi 1 cho 1.208 người và mũi 2 cho 312 người đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ ở tất cả các tuyến. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thẩm định xã Thiệu Hoà, Thiệu Tiến đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

- Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong tháng có 15 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP đến ngày 24/8/2021, có 143 người sử dụng lao động và 3.258 người lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với kinh phí trên 114 triệu đồng.

Công tác quốc phòng - an ninh:

- Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác đơn vị bảo đảm an toàn. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

- Trong tháng đã giải quyết 3 vụ việc vi phạm pháp luật theo quy định. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tạm giam, tạm giữ; công tác quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến ngày 25/8/2021, toàn huyện đã thu nhận trên 100.000 hồ sơ đăng ký làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt 71% KH.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy trì. Đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người và các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng,chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội:

-Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII). Kiểm tra nhận thức và xem xét kết nạp Đảng đợt 02/9/2021 cho 47 quần chúng ưu tú; mở 2 lớp bồi dưỡng cảm tình đảng cho 120 quần chúng ưu tú. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động về kinh tế - xã hội, định hướng dư luận xã hội, gắn với kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

-Công tác tổ chức,cán bộ: Thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; quyết định và ra thông báo công khai nhân sự ứng cử chức danh Phó chủ tịch UBND cho 7 xã: Thiệu Hợp, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Giang, Thiệu Tiến, Thiệu Phú, Tân Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng ý chủ trương cho thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng THCS Thiệu Thành, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thiệu Duy, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng. Thống nhất chủ trương nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Phúc; luân chuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thiệu Giang, Thiệu Nguyên; điều động luân chuyển đối với Hiệu trưởng của 03 trường (THCS Thị trấn Vạn Hà, THCS Thiệu Trung và THCS Thiệu Duy). Thống nhất về việc thỏa thuận bổ nhiệm Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng ý bổ nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Lao động TB&XH, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Phó trưởng Phòng Nông nghiệp; Phó trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng; bổ nhiệm đồng chí Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kiêm Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Vạn Hà. Chỉ đạo thực hiện quy trình giới thiệu tín nhiệm nhân sự bổ sung chức vụ Bí thư đoàn thanh niên xã Thiệu Giao, nhiệm kỳ 2017-2022; bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiệu Hợp. Quyết định về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị; hoàn chỉnh hồ sơ xét Huy hiệu đảng đợt 02/9/2021 cho 199 đồng chí; chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, kết nạp 46 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; trong tháng đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên; ban hành thông báo kết luận về việc giải quyết đơn thư tố cáo tại Đảng ủy xã Thiệu Thịnh, xã Thiệu Toán.

- Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề bàn và quyết định chủ trương đầu tư,quyết định hỗ trợ đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn huyện và nhiều nội dung quan trọng khác.

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

- Hệ thống dân vận các cấp,Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quyên góp ủng hộ người Thiệu Hóa thực sự gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động bám nắm cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phát sinh. Thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, trong triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trịnh Văn Đệ - HUV, CVP Huyện ủy

Hội Người Cao tuổi huyện Thiệu Hóa với phong trào“Tuổi cao, gương sáng”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi (NCT) huyện luôn xác định công tác xây dựng Hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, nên đã tập trung chỉ đạo, cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp, đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào NCT trong tình hình mới.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Lần thứ II-Hội Người cao tuổi huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thu được nhiều kết quả quan trọng của 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác lớn, cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thiệu Hóa bố trí cán bộ không chuyên trách ở cơ sở kiêm nhiệm chức danh chủ tịch các Hội đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 232 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thường trực Hội NCT huyện đã chủ động, phối hợp với chính quyền cơ sở thống nhất phương án bố trí cán bộ công chức, bán chuyên trách cấp xã, thị trấn kiêm chủ tịch Hội NCT; Đến tháng 4/2020 việc cử, phân công cán bộ công chức, bán chuyên trách ở các xã, thị trấn kiêm nhiệm Chủ tịch Hội NCT hoàn thành ở 25/25 đơn vị; đồng thời Hội NCT cơ sở đã tổ chức bầu bổ xung người tham gia BCH, Ban thường vụ và bầu bổ xung chức danh Chủ tịch Hội NCT.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HNCT ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Hội NCT tỉnh Thanh Hóa về Đai hội Hội người cao tuổi các cấp tiến tới Đại hội VI Hội NCT Việt nam, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban thường vụ Hội NCT huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội NCT cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ III Hội NCT huyện Thiệu Hóa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong huyện, cùng với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, tích cực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; đến ngày 26/4/2021 Đại hội cơ sở trong huyện đã hoàn thành đúng kế hoạch. Đại Hội đã bầu 258 ủy viên Ban chấp hành, trong đó: nữ có 74 người, bầu 75 người vào Ban kiểm tra của Hội và bầu đủ 25 Chủ tịch Hội, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng như kế hoạch và Điều lệ Hội quy định.

Về phát triển hội viên, đến nay toàn huyện có trên 25 nghìn NCT, chiếm tỷ lệ trên 15% dân số, tổng số hội viên hiện nay là 24.832 người, chiếm trên 97,9%, Hội viên kết nạp mới 5 năm qua là 4.135 hội viên. Tổng số chi hội 167, giảm 58 chi hội sau sắp xếp lại thôn, tiểu khu. Qua Phân loại tổ chức Hội cơ sở hàng năm có 138 chi hội đạt vững mạnh, chiếm 83% vượt 3%; Hội cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh 88% vượt 3% so với chỉ tiêu Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội các cấp được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ Ban kiểm tra Hội NCT huyện đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra ở 16 xã, thị trấn; Hội cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên 333 cuộc, đối tượng kiểm tra là các hội cơ sở, chi hội và các CLB liên thế hệ, nội dung tập trung vào Kiểm tra chấp hành điều lệ, quy chế, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ dựng quản lý quỹ "chăm sóc & phát huy vai trò nghười cao tuổi".

Công tác mừng thọ, chúc thọ được các cấp, các ngành quan tâm sâu sắc, chu đáo, thật sự là ngày hội toàn dân, thể hiện sự tri ân của gia đình, con cháu, cộng đồng đối với NCT. Hội đã phối hợp với chính quyền tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ đối với người cao tuổi chu đáo, trang trọng. trong 5 năm có trên 8.975 đối tượng được mừng thọ, chúc thọ, tổng số tiền Nhà nước chi trên 2.258 triệu đồng và 485 m vải lụa cho 97 cụ tròn 100 tuổi. Bên cạnh đó, NCT luôn được Đảng, Nhà nước, tổ chức hội quan tâm, thăm hỏi tặng quà trong dịp lễ tết hàng năm, có trên 8.655 NCT có hoàn cảnh khó khăn chiếm 37% so với tồng số NCT được hội thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết với số tiền trên 160 triệu đồng.

Hàng năm, Hội Người cao tuổi huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các trạm y tế cơ sở, Hội Đông y huyện; các bệnh viện mắt trong Tỉnh triển khai công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, các bệnh về mắt cho NCT. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ cho trên 375 nghìn lượt NCT, tổ chức 375 buổi tư vấn sức khỏe cho trên 18.750 lượt NCT về dinh dưỡng, các bệnh mãn tính, cách sử dụng thuốc và tự chăm sóc sức khỏe; Có trên 22.000 người cao tuổi được cấp sổ theo dõi sức khỏe; Số NCT có thẻ BHYT trong huyện 23.664 người chiếm trên 95,4% so với tổng số.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, Hội luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ,, hiện nay toàn huyện 114 CLB văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi thu hút trên 9.000 HV tham gia luyện tập thường xuyên; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao của NCT đã trở thành phong trào rộng khắp không chỉ thu hút NCT mà còn nhiều đối tượng tham gia; tổ chức giao lưu trong và ngoài Huyện, nhiều tiết mục văn nghệ, thể thao được chọn để phục vụ cho các lễ hội ở thôn, làng, xã, chào mừng các ngày kỷ niệm của hội, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước... tham gia đồng diễn thể dục tại Đại hội TDTT toàn huyện góp phần vào thành công của Đại hội....

Các cấp Hội đã động viên, tập hợp NCT tham gia phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao, gương sáng"; “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", bằng những việc làm cụ thể, thiết thực NCT tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Toàn huyện có trên 4.160 NCT là hội viên Hội CCB, có 40% NCT sinh hoạt Hội Phụ nữ và sinh hoạt ở các hội đặc thù; Có trên 3.205 NCT là ĐV; 114 NCT tuổi tham gia công tác Đảng, 122 người tham gia công tác chính quyền, Ban công tác Mặt trận,các đoàn thể ở thôn, tiểu khu...

Thực hiện phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bằng kinh nghiệm và thực tiễn, NCT đã nêu cao ý thức tự lực tự cường cùng với con cháu tích cực chuyển đổi kinh tế, úng dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện có trên 8.918 NCT từ 60 đến 75 tuổi có sức khoẻ, trí tuệ, kinh nghiệm và điều kiện tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo. Với một huyện có nền kinh tế đa dạng lại có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi trang trại, toàn huyện có 83 NCT làm trang trại, gia trại, đã tham gia nhiều lĩnh vực để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi, có mức thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được những kết quả tích cực. NCT không những gương mẫu thực hiện mà còn tích cực tuyên truyền gia đình, con cháu, họ tộc, cộng đồng cùng tham gia, nhất là trong lễ cưới, lễ tang, lễ hội; trong gìn giữ truyền thông văn hóa tốt đẹp của quê hương. Qua phân loại, hàng năm đã có 86% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình vặn hóa, 90% đạt danh hiệu người cao tuổi mẫu mực, trên 273 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, động viên con cháu học giỏi, chăm ngoan góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Từ những kết quả, thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội NCT huyện Thiệu Hóa luôn được Tỉnh Hội xếp ở tốp đầu trong tỉnh, đã được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tỉnh hội tặng cờ “đơn vị xuất sắc dẫn đầu tiêu biểu” dẫn đầu phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” năm 2020. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội trong huyện đã được Trung ương Hội tặng 16 Bằng khen; tặng Kỷ niệm chương cho 136 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 Bằng khen; Tỉnh Hội tặng 27 Giấy khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 87 Giấy khen; Huyện hội tặng 170 Giấy khen; Hội cơ sở đã biểu dương hàng trăm cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Tuổi cao-gương sáng".

Những kết quả, thành tích Hội Người Cao tuổi huyện đạt được trong phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” 5 năm qua, đã cũng cố xây dựng Hội NCT vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Nguyễn Trọng Tài

Nguyên Chủ tịch Hội Người Cao tuổi huyện

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả

phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam

Ít ai lường trước được vào thời điểm đồng bào và chiến sĩ cả nước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, dịch Covid-19 lại bùng phát tại Bắc Giang và Bắc Ninh, tiếp đó lan ra một số địa phương khác trên cả nước và đến nay, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố đang là nơi diễn biến khá phức tạp. Điều đáng nói, đợt dịch lần thứ 4 này là chủng Covid mang biến thể mới, bùng phát và lan nhanh trong cộng đồng, được coi là nguy hiểm và dài ngày nhất so với các đợt trước.

Ngay lập tức, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn quân, toàn dân ta đều chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước họp xuyên đêm để chỉ đạo PCD; Quân đội, công an, lực lượng dân quân, tự vệ tăng cường lực lượng trực tại các tổ, chốt các khu phong tỏa, giản cách, cách ly, trên biên giới để kiểm soát ngăn chặn hoạt động đi lại, xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại các địa phương, các khu cách ly, giản cách, qua biên giới vào nội địa. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân viên y tế cùng nhiều lực lượng túc trực, phục vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa và phun khử trùng, điều trị cho người nhiễm Covid-19... Đã có rất nhiều người tình nguyện, hăng hái xung phong đến các tuyến đầu chống dịch, nhiều người đã hi sinh, quên mình vì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn, sự sâu sát của cán bộ các cấp và ủng hộ của Nhân dân, dịch Covid-19 trên địa bàn đã cơ bản được khống chế, hàng nghìn trường hợp F1, F2, F3... được truy vết, đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Hằng ngày, các cơ quan truyền thông, báo chí kịp thời thông tin những ca nhiễm mới tới người dân... Đến nay, Bắc Giang, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác đã cơ bản khống chế được dịch, cuộc sống trở lại bình thường; thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số địa phương khác, dịch bệnh cũng đã cơ bản nằm trong tầm kiểm soát.

Thế nhưng, một số phần tử phản động đã nhanh chóng đăng đàn xuyên tạc, kích động hòng tạo sự hoang mang trong xã hội. Một số trang mạng nước ngoài, một số cá nhân có tâm địa xấu xa rêu rao rằng, việc PCD Covid-19 lần này ở Việt Nam có vẻ chủ quan hoặc “lần này toang rồi”... Đây vẫn là những chiêu bài rất cũ kỹ của những “anh hùng bàn phím” có tư tưởng bất mãn, phản động nhằm đánh lạc hướng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác PCD ở nước ta.

Ai cũng biết, trước, trong và sau cuộc bầu cử, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sẵn các phương án PCD và nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo các lực lượng cấp tốc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... đã trực tiếp đến các địa phương nơi dịch bệnh bùng phát để chỉ đạo, động viên chính quyền và nhân dân vững vàng vượt qua dịch bệnh. Nhiều bệnh viện dã chiến được thành lập ngay vùng tâm dịch, hàng nghìn bác sĩ ở các bệnh viện tuyến Trung ương, Quân đội, các tỉnh, thành phố đã kịp thời chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng vạn người dân được xét nghiệm, cách ly kịp thời. Người dân cả nước đã chia sẻ về vật chất, tinh thần với các địa phương vùng dịch với tinh thần “tương thân, tương ái”. Đồng thời, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt, tích cực một mặt vừa huy động nguồn lực, kinh phí rất lớn từ ngân sách nhà nước, sự đóng góp của các doanh nghiệp, người dân, vừa thực hiện nhiệm vụ "Ngoại giao Vacxin", kết quả riêng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, đã có thêm 20 triệu liều vacxin phòng Covid-19 đã nhập về Việt Nam, kịp thời triển khai tiêm cho Nhân dân, ưu tiên tiêm cho Nhân dân các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch vv...

Cả một hệ thống chính trị, xã hội được tái khởi động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, hành động riết ráo khẩn trương của các cấp, các ngành và các địa phương. Cho đến nay, về cơ bản, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Người dân trong nước, ai cũng đều cảm nhận được sự quyết liệt, quyết tâm cao độ, càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự hăng hái, xung phong, không quản ngại hi sinh của các lực lượng quân đội, công an, y tế.

Chúng ta đã có kinh nghiệm và đã khống chế thành công trong các đợt dịch bùng phát vừa qua. Chỉ có những phần tử quá khích lại quá hoang đường, bịp bợm và xuyên tạc vì tức tối trước sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu tuân thủ thực hiện đầy đủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - không tụ tập đông người - khai báo y tế - khoảng cách) cùng với chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất định chúng ta sẽ đạt được những kết quả khả quan. Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng, nhất là việc xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản và một số mặt hàng khác...

Những việc làm cụ thể đó là minh chứng sinh động, đập tan những luận điệu phản động, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phủ định thành quả của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Dẫu có tuyên truyền, bôi nhọ và xuyên tạc đến đâu thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị cũng không thể bẻ cong được sự thật, khi mà nhiều quốc gia, tổ chức uy tín trên thế giới đã và đang đánh giá Việt Nam là hình mẫu, là một trong những nước xử lý đại dịch Covid-19 hiệu quả. Điều đó khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, PCD Covid-19 nói riêng.

Ban biên tập

Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay diễn ra hết sức phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra. Âm mưu, thủ đoạn của chúng thực hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong lĩnh vực đạo đức cũng vậy, tính chất cũng hết sức tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm.Có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảngtrong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viêntrước thềm Đại hội XIII của Đảngtrên một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn ra sứcphá hoại nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng.

Nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng là hệ tư tưởng, bản chất cách mạng và mục tiêu lý tưởng của Đảng. Trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;… Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam”.

Chính vì vậy, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá. Chúng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng ta, cho rằng Đảng không vì lợi ích của nhân dân, do đó cán bộ, đảng viên mới suy thoái vềđạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân.Qua đó, sẽ chệch phương hướng và mục tiêu lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, trượt sang chính trị tư sản. Thực chất đó là phá bỏ nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng.

Cần khẳng định rõ nền tảng đạo đức của Đảnglà hệ tư tưởng, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng.Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân ta giành được chính quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, với mục đích duy nhất là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng nhân dân khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Đó là đạo đức của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minhđã chỉ rõ:“Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.Là một Đảng chân chính cách mạng,Đảngtrung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân, của toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam.Điều đóvừa thể hiện sâu sắc giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng;vừa thể hiện một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, trí tuệ và đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời,đó cònlà tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự là đội tiên phong,gắn bó mật thiết với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đó là giá trị đạo đức của Đảng ta.

Thứ hai, cácthế lực thù địch đã khuếch trương những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy Đảng, Nhà nước làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa vềđạo đức, lối sống.

Chúngtìm mọi cách để cổ súy một số cán bộ, đảng viên nhìn nhận đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa sai lệch, chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu, không thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng. Qua đó, làm mất dần cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, biến chất của chính bản thân con người và tổ chứcvề đạo đức, lối sống.Do suy thoái cho nên, những cán bộ, đảng viên nàyđổ lỗi cho đạo đức, lối sống truyền thống của dân tộc.

Thứ ba,các thế lực thù địch cổ súy,du nhập lối sống tư sảnvào một bộ phận cán bộ, đảng viênlàm cho họ tha hóa vềđạo đức, lối sống.

Các thế lực thù địch ra sức cổ súy, du nhập lốisống buông thả, ngại học tập, phấn đấu, rèn luyệnvào một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.Qua đó, làm chohọtha hóa;có cán bộ, đảng viên“sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùytiện, vô nguyên tắc”. Những cán bộ, đảng viênnhư vậythườngngại rèn luyện, phấn đấu, lười suy nghĩ, lười học tập;luôn tìm cách đểhình thành “cơ chế ngầm”, “cánh hẩu”, bảo vệ, bao chekhuyết điểmcho nhau, trù dập những người thẳng thắn đấu tranh phê bình,nhữngngười bảo vệ công bằng, bình đẳng, bảo vệ sự nghiệp và lý tưởng cách mạng.Họ du nhập, sống theo lối sống tư sản, coi thường lẽ phải, đạo lý; bắt chước, học đòi coi đó như là “mốt thời thượng”.Những điều đó đã dẫn đếnsuy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ tư,các thế lực thù địchthúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên dẫn đến nhữngvi phạm kỷ luật cơ quan, cao hơn là vi phạm pháp luật của Nhà nước; cổ súy lối sống thực dụng; khuyến khích làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong bộ máy để xuyên tạc, kích động...

Thứ năm,các thế lực thù địch thúc đẩysuy thoái về tư tưởng chính trị làm cho suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Hội nghịTrung ương 4khóa XI nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Đây là mức độ rất nguy hiểm củasuy thoáivềđạo đức, lối sốngcủa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viênhiện nay.Vì vậy, các thế lực thù địch ra sứcthúc đẩysuy thoái về tư tưởng chính trịlàm cho suy thoái về đạo đức, lối sốngcủa cán bộ, đảng viên trầm trọng hơn.

Thứsáu,các thế lực thù địch bóp méo, xuyên tạccác mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân,với quân đội để làm suy thoáicác quan hệđạo đức của cán bộ, đảng viên.

Mục đích của chúng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với xã hội vàthủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch xuyên tạc mối quan hệ trong nội bộ quân đội, rằng quan hệ cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ đã “không còn như trước nữa, vì mức sống đã quá chênh lệch”, rằng cán bộ, sĩ quan “chỉ biết lo cho bản thân”; chúng triệt để lợi dụng khuyết điểm, hạn chế, những hiện tượng tiêu cực ở một số ít cán bộ, chiến sĩ để xuyên tạc mối quan hệ máu thịt quân - dân; rêu rao “quân đội không còn gần gũi, gắn bó với nhân dân nữa”; đã “không thực hiện đúng” nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, “chỉ lo bảo vệ Đảng, Nhà nước”. Các thế lực thù địch cố tình làm biến dạng, méo mó bản chất các mối quan hệ của quân đội. Đây là một điểm mấu chốt để cổ súy cho suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhằmchia rẽ Đảng với quân đội,các thế lực thù địch cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của quân đội ta, đối lập sự trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc.Chúng đưa ra luận điệu: Quân đội “không cần dựa vào hệ tư tưởng nào”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị nào”, đồng thời xuyên tạc, bóp méo nhiều giá trị đạo đức cách mạng với mục đích gây “nhiễu loạn” về nhận thức dẫn đến tha hóa về tư duy, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những âm mưu, thủ đoạn nêu trên của các thế lực thù địch tạo ra những mối nguy hiểm khôn lường, đồng thời khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận biết và đưa ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống.

Đểđấu tranh phòng ngừa có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên,các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là,tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, mức độ nguy hiểm của các thế lực thù địch chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn kiên định vững vàng nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn, trước sự tác động của tình hình và những thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc, trên các trang mạng xã hội.

Triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TWngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hai là,chủ động ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị cầnphát huyvai trò, trách nhiệm củacán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chốngsuy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình;đề caotính nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt.Kiên quyết ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, để tăng “sức đề kháng”, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi cán bộ, đảng viên và từng cơ quan, đơn vị.

Từng cán bộ, đảng viên phải biết tự bảo vệ mình, nâng cao trình độ, năng lực, tình cảm và lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Không vì lý do nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng rơi vào suy thoái đạo đức, lối sống.

Ba là,xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;giữ vững trận địa tư tưởngcủa Đảngtrongtừng cơ quan, đơn vị.Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đảng bộ; thực hiện có chất lượng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các mối quan hệ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bốn là,thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết

Trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam, đã có nhiều người nhắc đến đoàn kết dân tộc nhưng đến Hồ Chí Minh, đoàn kết trở thành đại đoàn kết toàn dân.Nghiên cứu tưtưởng Hồ Chí Minh,có thể nhận thấy cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc tới hơn hai nghìn lần và cụm từ “đại đoàn kết” được nhắc tới hơn tám mươi lần.Điều đó nói lên sự quan tâm củaNgườiđối với vấn đề đoàn kết, đại đoàn kếtở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh lịch sử.

Đoànkết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Kháiquát quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Do đó, Người luôn kêu gọi mọi người, nhất là cán bộ phải luôn trân trọng truyền thống ấy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc như giữ gìn “con ngươi của mắt mình”. Người nói:“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Đại đoàn kết là tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó liên minh giữa nông dân, công nhân và trí thức là nòng cốt.

Với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của Nhân dân và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân:“Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân có một nội hàm rất rộng,để chỉ tất cả mọi con dân của nước Việt Namnói chung. Do đó,đại đoàn kết dân tộc trongtư tưởng Hồ Chí Minhlà đoàn kết tất cả các tầng lớp Nhân dân, các giai cấp, các chính đảng, đoàn thể, các dân tộc, tôn giáo, kể cả những người trước đây lầm đường, lạc lối nhưng đã biết hối cải, quay về với chính nghĩa của dân tộc. Đoàn kết trong tư tưởng của Người là đoàn kết rộng rãi, mở rộng và tranh thủ tất cả những lực lượng và bộ phận có thể tranh thủsức mạnh của họ:“Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.Ai có tài, có sức, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.

Theo Hồ Chí Minh, cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là Nhân dân lao động mà trước hết là nông dân, công nhân. Người khẳng định:“Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số Nhân dân, mà đại đa số Nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác.Đó lànền gốccủa đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết với các tầng lớp Nhân dân lao động khác”. Trong các tầng lớp Nhân dân lao động khác mà Hồ Chí Minh nhắc đến, Người chú trọng đến đội ngũ trí thức vì đó là những người có thể giúp cho nước nhà phát triển và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Người viết:“Trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”.

Đại đoàn kết là một chiến lược quan trọng của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thành công

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết không phải là ý muốn chủ quan, cảm tính mà là một chiến lược quan trọng của cách mạng nhằm tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc để giành lấy thành công. Người từng khẳng định:“Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị”. Điều này có nghĩa là đoàn kết là một chiến lược lâu dài của cách mạng, không phải là một thủ đoạn được áp dụng trong một tình huống nào đó. Do đó, đạiđoàn kết dân tộc vừa là mục đích, vừalà nhiệm vụ hàng đầu mà sự nghiệp cách mạng cần hướng tới. Người luôn nhấn mạnh đến luận điểm:Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là một lực lượng vô địch.Từ đó, Người đi đến khẳng định một vấn đề có tính chất giống như một chân lý của thời đại:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

Phươngthức để thực hiện đại đoàn kết dân tộc là thống nhất những điểm tương đồng, khắc chế những điểm khác biệt.

Không chỉ khẳng định vai trò của đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh còn chỉ ra phương thức để thực hiện sự đoàn kết rộng rãi đến các tầng lớp, giai cấp Nhân dân. HồChí Minh đã nhận rayếu tố tương đồng để quy tụ sức mạnh của cả dân tộc là sựphản ánh khát vọng cháy bỏng của mọi người Việt Nam yêu nước, đó là tinh thần: “Hy sinh tiền bạc, thời gian và cả máu vì lợi ích các dân tộc bị áp bức; tóm lại, phải vị tha và không ích kỷ, phải tuân thủ theo phương châm “TỔ QUỐC TRÊN HẾT” ở mọi nơi và mọi lúc”. Việc tìm ra sợi dây kết nối mọi tầng lớp, giai cấp của Việt Nam là tinh thần yêu nước đã giúp Hồ Chí Minh mau chóng tập hợp được sức mạnh của quần chúng, tạo thành một khối đại đoàn kết vững chắc. Đây là thành quả cách mạng to lớn mà không phải vị lãnh tụ nào cũng có được.

Vận dụng trong cuộc chiến chống Covid-19

Chủ trương của Đảng, Chính phủ huy động sức mạnh toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch.

Khica bệnh đầu tiên xuất hiện không lâu,ngày 29/1/2020, Ban Bí thư đãban hành công văn số 79-CV/TW gửi các tỉnh, thành phố, các cơ quan Trung ươngyêu cầu phải coi phòng, chống dịchlà nhiệm vụ “trọng tâm, cấp bách”. Từđó,kêu gọi toàn thể Nhân dâncả nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành độngđể tham gia chống dịch với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Trước làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 lây lan mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọiđồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài quyết tâm phòng chống đại dịch Covid-19: “…Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng…”

Tỏa sáng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kếthừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc vàhưởngứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam lại cùng chung tay, đồng lòng chống dịch.Tất cả tỉnh, thành phố, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhânđều nhiệt tình, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Đi đầu là lực lượng cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Họ đã không kể ngày đêm tham gia xét nghiệm, sàng lọc, cứu chữa bệnh nhân bị mắc Covid-19. Mặc dù đã có không ít cán bộ, nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nhưng với tinh thần “tất cả vì cộng đồng”, các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong các khu điều trị cách ly để hàng ngày, hàng giờ cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, có nhiều sinh viên ngành y mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng đã tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương cũng như xung phong đến những vùng dịch lớn để tăng cường cho các y, bác sĩ.

Lực lượng cán bộ các cấp, các ngành tại địa phương đã đồng sức, đồng lòng ngày đêm rà quét, khoanh vùng dập dịch tại các khu dân cư. Ở khắp cả nước, đã có nhiều Tổ Covid cộng đồng với sự tham gia của nhiều cán bộ cơ sở, như: Công an, dân phòng, mặt trận, phụ nữ, thanh niên... Nhiều doanh trại quân đội được trưng dụng làm cơ sở cách ly cho Nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vào rừng nhường lại nơi ăn, chốn ở cho Nhân dân có điều kiện tốt để cách ly. Trong các doanh trại cách ly của quân đội, người cán bộ, chiến sĩ vừa là người hướng dẫn Nhân dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cách ly tập trung song họ cũng giống như những người thân trong gia đình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cách ly mỗi khi họ cần. Có thể nói, chưa bao giờ các doanh trại quân đội lại được sưởi ấm tình quân dân đến thế!

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã cùng vào cuôc để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Nhân dân cả nước không chỉ đóng góp công sức mà còn tích cực đóng góp tiền bạc, vật chất cho công tác phòng, chống dịch. Ở nhiều nơi trên khắp đất nước đã hình thành các cây ATM đặc biệt, như ATM gạo, ATM mì, ATM khẩu trang và nhiều của hàng 0 đồng. Nhiều người dân, trong đó có cả những ca sĩ, người mẫu vốn chỉ quen ánh đèn sân khấu nhưng cũng đã chung tay phát đồ ăn, nhu yếu phẩm miễn phí cho Nhân dân vùng dịch. Đã có nhiều bếp ăn từ thiện được mọc lên khắp nơi để lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Hiếm có một đất nước nào mà có sự tham gia đông đảo, đầy trách nhiệm của Đảng, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống covid-19 như Việt Nam.

Biểu tượng cao đẹp nhất cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch là Quỹ Vaccine. Quỹ được thành lậpngày 26/5/2021 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vacccine phòng, chống Covi-19 cho Nhân dân.

Ngay khi vừa thành lập, Quỹ Vaccine đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn không chỉ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn... mà còn của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có nhiều em nhỏ, nhiều cụ già, cán bộ hưu trí và đông đảo kiều bào ở nước ngoài. Tính đến ngày 01/9/2021, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận được trên 8.652 tỉ đồng số tiền đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.Số tiền mà các tổ chức, cá nhân đóng góp không chỉ có giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm của Nhân dân với Đảng và Chính phủ. Điều đó giúp cho Việt Nam tiếp tục được thế giới đánh giá cao trong việc phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong cuôc chiến chống đại dịch.

Cuộc chiến chống Covid-19 phía trước còn rất nhiều cam go với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, với những biến thể có tốc độ lây lan mạnh. Điều đó tiếp tục gây nên những khó khăn rất lớn cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, với tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được nhân lên và trở thành động lực to lớn để Nhân dân ta vượt qua những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng, Chính phủ kế thừa và phát huy có hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ban Biên tập

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Thiệu Trung nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thiệu Trung, một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt, các bậc khai quốc công thần, như: Bộc xạ tướng công Lê Lương, nhà sử học Lê Văn Hưu. Đây cũng là nơi đặt hầm chỉ huy của Thường trực Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Là quê hương nổi tiếng với nghề đúc đồng Trà Đông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; còn có chùa Hương Nghiêm là “danh lam cổ tự” ngàn năm của xứ Thanh.

Thiệu Trung là cửa ngõ của huyện Thiệu Hóa, có Quốc lộ 45 chạy qua; luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế và các phong trào thi đua của huyện Thiệu Hóa. Năm 2010, Thiệu Trung là một trong 11 xã được tỉnh Thanh Hóa chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM. Chỉ sau 3 năm triển khai thực hiện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; là một trong 3 đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2013, Đảng bộ và Nhân dân xã Thiệu Trung lại tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Ngay sau khi được huyện chọn chỉ đạo điểm xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ và Nhân dân xã Thiệu Trung đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư “nâng cấp” các tiêu chí. Đảng bộ đã phát động phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào tháng 11 năm 2021, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ các giải pháp; Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các tổ chức đoàn thể; Trong đó phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và vận động Nhân dân tự giác thực hiện. Với quan điểm chỉ đạo“Việc nào dễ làm trước, việc nào khó làm sau”. Từ đó đã tạo phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư và toàn dân. Mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Xã tập trung huy động các nguồn lực và sự tham gia đóng góp của Nhân dân để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong việc xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí. Xã đã đã phát động phong trào chỉnh trang khu dân cư; Vận động Nhân dân hiến đất, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hàng ngàn mét đường giao thông liên thôn, đậy nắp rãnh thoát nước; Vận động các hộ chỉnh trang, xây mới nhà cửa, trong đó có 20 hộ xây dựng “Nhà sạch vườn mẫu”. Nhiều hộ chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, xây mới, chỉnh sửa các công trình phụ trợ, tạo khuôn viên theo hướng xanh, sạch, đẹp.Đoàn viên, thanh niên làm đẹp không gian sống bằng những đường tranh bích họa thay thế những con đường với những bức tường cũ, góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê. Với nguồn hỗ trợ xi măng của huyện, nhiều hộ dân dọc các trục đường chính đã chỉnh trang, xây mới tường rào theo khuôn mẫu, trồng hoa, cây xanh. Xã cũng đã đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng ở khắp các trục đường chính và khu công cộng; Xây lắp lan can hành lang đường vào khu di tích. Hỗ trợ các thôn 60% kinh phí để nâng cấp, sữa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Chính làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhiều hộ gia đình đã dăng ký trồng mới đường cây vào khu đền, đường cây xuống khu lăng mộ Nhà sử học Lê Văn Hưu, hỗ trợ gạch xây bồn hoa trị giá trên 120 triệu đồng.

Nhằm xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch thời gian đề ra, Đảng ủy, chính quyền xã Thiệu Trung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao mức sống Nhân dân; Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nghề và làng nghề, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống... Đầu tư sửa chữa trường, lớp học; Đến nay, xã đã được công nhận xã ATTP, chợ ATTP, có 2 sản phẩm trống đồng được công nhận OCOP cấp tỉnh. Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ ANTT, lắp đặt hệ thống camera an ninh, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Thiệu Trung đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”;Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và sớm được công nhận là xã NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu.

Hoàng Văn Nam

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung

Vài suy nghĩ về quản lý đảng viên

trong tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Sức mạnh của Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên của từng tổ chức đảng tạo nên, như Bác Hồ nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để có được sức mạnh này, một trong những biện pháp quan trọng bắt nguồn từ công tác quản lý đội ngũ đảng viên của từng tổ chức đảng. Đây luôn là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Quản lý đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựngĐảng,được thực hiện trước hết ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.Thông qua quản lý đảng viên, các cấp ủy và tổ chức đảng sẽ nắm được chất lượng từng đảng viên, hiểu được diễn biến tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng, những bức xúc của đảng viên, qua đó mà có chủ trương, biện pháp thích hợp để nâng cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, quản lý tốt đảng viên sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ngược lại, sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, thậm chí tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên,những năm qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã thực hiện khá tốt công tác này; chỉ đạo các tổ chức đảng duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, cơ quan, đơn vị; phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm của đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực chất hơn. Nhờ đó,năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên của nhiều cấp ủy cơ sở, chi bộchưa đạt yêu cầu,còn nặng tính hình thức, nhất là quản lý về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về các quan hệ xã hội của đảng viên ở gia đình, ngoài cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy, chi bộ chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên chưa thực chất, còn nể nang. Việc giữ mối liên hệ, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú còn hạn chế, tự phê bình và phê bình còn yếu…Báo cáo Chính trị tại Đại hộiXIII của Đảng chỉ rõ:“Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên có nhiều, nhưng chủ yếu là: Nhiều tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy chưa có giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, trong khi đó cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên còn nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng xây dựng được quy chế làm việc, nhưng thực hiện không nghiêm; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên chưa thực chất. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chưa tiền phong gương mẫu trước quần chúng…

Để công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ, nền nếp theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất,đưa công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp, đúng nguyên tắc, thực chất, hiệu quảtheo 5 nội dung chủ yếu:

(1)Về tư tưởng chính trịcủa đảng viên,thể hiện ở lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý thức, thái độ học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng; về diễn biến tư tưởng, tâm trạng, những băn khoăn, kiến nghị của đảng viên; ý thức cảnh giác, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(2)Về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên,thể hiện ở ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về nêu gương thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa.

(3)Về tổ chức, kỷ luật,thể hiện ở việc chấp hành quy định của Đảng về sinh hoạt đảng, đóng đảng phí; về ý thức tự giác, thẳng thắn, trung thực, khách quan, công tâm trong tự phê bình và bình và trong 3 mối quan hệ cơ bản của đảng viên (với công việc, với những người xung quanh, với chính mình)… Về ý thức, tinh thần trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua do tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động.

(4) Vềmối quan hệ với Nhân dân,khả năng tập hợp Nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương, cơ quan, đơn vị;giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy địa phương nơi cư trú.

(5)Vềkết quả, chất lượngthực hiện chức trách, nhiệm vụdo tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phân công.

Cấp ủy, chi bộ phải nắm rõ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của từng đảng viên; hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của đảng viên, nhất là quan hệ bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc hành chính. Thực hiện tốt những nội dung này, cấp ủy cơ sở và chi bộ sẽ nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình đội ngũ đảng viên, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thứ hai,duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳtheo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đã được cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/20218 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác quản lý đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng ngoài việc đánh giá tình hình công tác chính trị, tư tưởng; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên (không bàn sâu việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị); kết quả lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội… gắn với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIvà khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chi bộ, phải bảo đảm được ba tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, tình thương và trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực, khách quan, không nể nang, xê xoa, né tránh. Khi phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm hay những biểu hiện lệch lạc trong lời nói, việc làm, cần phải được làm rõ để ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu phải liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng.

Thứ ba, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu và nâng cao ý thức tự quản của đảng viên.Đây là biện pháp quan trọng thể hiện tính tích cực, chủ động trong công tác quản lý đảng viên của các tổ chức đảng. Kế hoạch phấn đấu và chương trình tự quản lý, rèn luyện của đảng viên phải trên cơ sở quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng …” vàChỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trịkhóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân đảng viên. Kế hoạch phấn đấu phải cụ thể, chỉ rõ nội dung, thời gian, được thông qua chi ủy, chi bộ để bảo đảm sự chặt chẽ, nghiêm túc và làm cơ sở để chi ủy, chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như tạo điều kiện cho từng cá nhân thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm để nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên theo phương châm: Tự mình đối với mình phải “liêm chính”,không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình.

Thứ tư,nâng cao tính thực chất trong đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

Đánh giá chất lượng đảng viênhằng năm là việc làm bắt buộc theo quy định của Đảng, qua đó các cấp ủy đảng biết được thực trạng đội ngũ đảng viên để có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Để đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ đảng viên, việc đánh giá, phân loại đảng viênphải tuân thủ quy trình các bước chặt chẽ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, bảo đảm công tâm, khách quan; phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng. Việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên là dịp để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa mình, qua đó phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót.

Thứ năm,cấp ủy cấp trên định kỳ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của các chi bộ, tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện công tác quản lý đảng viên, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc thực hiện các quy định của Trung ương, cấp trên có liên quan; về diễn biến tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách lối sống của đảng viên... Cấp ủy cấp trên cần phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo của các ngành phụ trách, theo dõi giúp đỡ chi bộ để kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đảng viên.

Thứ sáu,thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Hằng năm, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác cần chủ động giới thiệu đảng viên với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ công dân ở địa phương và khi cần thiết, tiến hành trao đổi ý kiến với đại diện cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang cư trú để nắm tình hình đảng viên. Mặt khác, cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú cần thông báo kịp thời với cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; đề nghị biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và góp ý kiến với những đảng viên chưa thực hiện tốt hoặc có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú.

Quản lý đảng viên là một công việc khó, phức tạp, liên quan đến con người, đến tổ chức, đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và toàn Đảng. Vì vậy, các tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải đặc biệt quan tâm thường xuyên, thực chất công tác quản lý đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Nguyễn Duy Thứ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

NHO SỸ YÊU NƯỚC LÊ KHẮC THÁO

Nhà thờ Lê Khắc Tháo thuộc làng Bái Giao, xã Thiệu Giao,huyệnThiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2004, trên cơ sở tách nơi thờ tự ông ởnhàthờ Trưởng tộc họ Lê Khắc, địa phương và dòng họ mong muốn có một nơi thờ tự riêng ông, nhằm tôn vinh một người con của quêhươngđã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX ở nước ta.

Trong sách Từ điển các nhân vật lịch sử Việt Nam, trang 349 ghi: “Lê Khắc Tháo sinh năm Kỷ Mùi 1859, mất năm Đinh Hợi 1887, là nho sĩ yêu nước, hiệu là Tăng Trai quê ở làng Bái Giao, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông đỗ cử nhân vào đời Tự Đức nhưng không ra làm quan ”.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông tham gia phong trào Cần Vương chống giặc, được nghĩa quân cử làm “Tán Tương quân vụ”.Ông có công lớn trong việc xây dựng căn cứ Ba Đình. Sau khi Ba Đình thất thủ, Lê Khắc Tháo rút quân lên miền núi, nhưng giữa đường thì bị bệnh mất năm Đinh Hợi 1887, hưởng thọ 28 tuổi.

Sinh thời, ông là người thông minh, tuấn tú, được người đời gọi làthần đồng.Khoa thi năm Kỷ Mão (1879), ông đỗ cử nhân. Vì chán ghét triều đình mục nát, ông không ra làm quan (không chịu bái yết Tổng đốc Nguyễn Thuật - Thanh Hóa) về làng Bái Giao cùng cha làm nghề dạy học. Thời kỳ này, triều đình Nhà Nguyễn ngày càng đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng, suy vong nhất là sự bạc nhược của triều đình với sự xâm lấn của thực dân Pháp. Kết quả là hết vùng này đến miền khác từ Nam ra Bắc đất nước ta bị giặc Pháp xâm chiếm. Triều đình Huế liên tiếp ký haiHòa ướclà ngày 25/8/1983 và ngày 6/6/1884 - thực chất là - xác nhận quyền đô hộ lâu dài của tư bản Pháp ở nước ta. Việt Nam trở thành một xứ thuộc địa và nửa phong kiến của chủ nghĩa đế quốc Pháp.

Trước cảnh triều đình nhà Nguyễn đã ký giấy bán nước ta cho giặc Pháp, Nhân dân trong cả nước đứng lên chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp. Ngay tại triều đình Huế, một nhóm quan lại yêu nước tập hợp xung quanh Tôn Thất Thuyết, bí mật chuẩn bị lực lượng để hành động. Khi thời cơ tới, Tôn Thất Thuyết đã chủ động tấn công giặc Pháp ở kinh thành Huế. Do sự chuẩn bị có nhiều thiếu sót, giặc Pháp lại có ưu thế về vũ khí, cuộc phản công cuối cùng thất bại. Sau khi thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra phía Bắc để tính kế kháng chiến lâu dài. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, từ núi rừng miền Tây Quảng Trị, lời kêu gọi toàn dân đứng dậy được phát đi rộng rãi đã dấy lên cả một cao trào yêu nước chống Pháp, trên khắp mọi miền đất nước. Trong cao trào đó nhân dân Thanh Hóa đã tích cực hưởng ứng. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, các sĩ phu của Thanh Hóa nhưPhạm Bành (quê ở làng Trương Xá - Hậu Lộc),Hoàng Bật Đạt(làng Bộ Đầu - Hậu Lộc) đã mộ quân khởi nghĩa, ở Hoàng Hóa có Nguyễn Đôn Tiết, ở Tĩnh Gia có Nguyễn Phương, ở Nông Cống có Lê Ngọc Toản, ở Quảng Xương có Đỗ Đức Mậu, ở Hà Trung có Nguyễn Viết Toại (Lãnh Toại), Đỗ Văn Quýnh (Lãnh Phí), Đông Sơn có Lê Khắc Tháo (Tán Tháo)... đều hăng hái mộ quân ứng nghĩa, ngay từ khi phong trào Cần Vương bùng nổ, và sau lui về chiến đấu ở cứ điểm Ba Đình (huyện Nga Sơn).

Đóng góp của Lê Khắc Tháo đối với phong trào Cần Vương chống Pháp ở Thanh Hóa có thể tóm tắt như sau: Hưởng ứng chiếu Cần Vương, Lê Khắc Tháo đã đi nhiều nơi chiêu dụ nghĩa quân, cùng bàn bạc với những người tâm huyết bàn cách đánh Pháp. Vào mùa xuân năm 1886, Lê Khắc Tháo đã tụ hợp nghĩa quân làm lễ tế cờ tai Mả Dưa làng Đại Bái và mở cuộc tấn công vào thành Thanh Hóa theo phương thứcđánh nhanh, áp đảo bất thủ, gây thiệt hại cho chúng về người và kho tàng…Lúc này, Lê Khắc Tháo được Tả tướng quân Trần Xuân Soạn giao chứcTán Tương quân vụhuyện Đông Sơn làm phó chỉ huy sứ trực tiếp trận đánh này. Nhưng do thế giặc mạnh, nghĩa quân của ông đã rút lui.

Sau đó, Lê Khắc Tháo đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng nghĩa quân các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Quảng Xương, Hoàng Hóa, Thọ Xuân chuẩn bị đánh giặc. Nửa đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 2 năm Bính Tuất, nghĩa quân Cần Vương cảm tử bí mật xông vào Cửa Tiền (phía nam thành Thanh Hóa) và Cửa Tả (phía đông thành Thanh Hóa) giết chết lính gác, rồi nhanh chóng đột nhập thành Lính Pháp đóng trong thành đang ngủ say bị bất ngờ, hoảng hốt tháo chạy đã bị nghĩa quân tiêu diệt tại chỗ. Chánh văn phòng toà sứ là Pive (Phivert) và trung uý Phô răng cơ (Fvanck) ngay từ đầu trúng đạn và bị thương. Sau đó, nghĩa quân đánh lui cả Pháp và lính Ngụy đến cứu nguy, nhiều tên chết, một số bỏ chạy toán loạn, số còn lại rút vào đồn cố thủ. Lửa cháy rực trời, trống mõ khua vang, tướng nghĩa quân reo hò động đất; Trong trận đánh này, Lê Khắc Tháo đã bị trúng đạn vào đùi. Khi nghĩa quân rút lui, ông được đưa đến chùa Đại Bi, làng Mật Sơn (nay thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá). Sư cụ trụ trì lo cho việc băng bó vết thương và chăm sóc.

Trận đánh mở đầu của phong trào Cần Vương ở Thanh Hoá do Lê Khắc Tháo cùng với những cánh quân khác tham gia hợp lực đã làm cho giặc Pháp điên cuồng, khủng bố trắng các làng ngoại thành. Không bắt được ông, thực dânPhápthực hiện độc kế bắt mẹ già của ông giam giữ lại, buộc mẹ ông gọi con về đầu thú. Nhưng việc làm đó của kẻ thù đã thất bại.

Sau những trận đánh của nghĩa quân Cần Vương từ miền núi đến đồng bằng,phong trào chống Pháp thực sự phát triển mạnh mẽ. Giặc Pháp đã điên cuồng tìm cách đối phó. Chúng liên tiếp phái nhiều đạo quân tiến sâu vào khu căn cứ nghĩa quân càn đi, quét lại. Tình hình đó đòi hỏi phải gấp rút thống nhất lực lượng trên địa bàn toàn tỉnh mới đủ sức đương đầu với địch. Vào giữa năm1886, những người yêu nước chống Pháp của Thanh Hoá đã họp ở Bồng Trung (Vĩnh Lộc) để bàn những phương sách mới nhằm đẩy mạnh phong trào chốngPhápthêm một bước nữa trong tỉnh.

Căn cứ Ba Đìnhđược xây dựng bằng sự đóng góp sức người, sức của ở nhiều huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Lúc này, ở các huyện có cáctham tán chỉ huy nghĩa quân.Huyện Đông Sơn có Lê Khắc Tháo; ở dưới các xã, các tổng lại cócác bang biện quân vụ, phong trào kháng Pháp phát triển trên một địa bàn hầunhưkhắp tỉnh Thanh Hoá. Nghĩa quân Lê Khắc Tháo đã tham gia những ngày đánh Pháp ác liệt tại căn cứ Ba Đình cho đến khi thất thủ vào năm 1887. Ba Đìnhthấtthủ, nghĩa quân ở đây đã rút lui, Lê Khắc Tháo đã bị sốt nặng rồi mất, lúc đó ông mới 28 tuổi.

Sự nghiệp đánh giặc của Lê Khắc Tháo tuy ngắn ngủi, nhưng ông cùngvớinhững sĩ phu yêu nước khác đã đóng góp vào phong trào Cần Vương chống Pháp của Nhân dân Thanh Hóacuối thế kỷ XIX mãi mãi được coi là một mốc son lịch sử chói ngời tinh thần yêu nước, bất khuất của Nhân dân ta. Tên tuổi của ông được ghi vào lịch sử nước nhà. Tại Thành phố Thanh Hoá có mộtđường phố mang tên Lê KhắcTháo. Nhân dân, gia đình dòng tộc họ Lê Khắc Tháo xây dựng nhà thờ ông ở chính mảnh đất quê hương để tưởng nhớ đến một nhà yêu nước, một con người trung hiếu của quê hương.

Nhà thờ Lê Khắc Tháo, hiện là di tích lịch sử văn hoá có giá trị về giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Hiện nay, với chủ trương bảo tồn và phục hưng các di sản văn hoá của Đảng, Nhà nước, nhà thờ đã và đang được chính quyền địa phương, dòng họ Lê Khắc đã tôn tạo lại để làm nơi thờ cúng, tưởng nhớ được uy nghiêm hơn, thể hiện được truyền thống đạo lý“uống nước nhớ nguồn”.

Trần Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung

Niềm tin quyết thắng

46 năm tổ quốc sạch bóng thù
Đã hết cảnh tiễn quân đi chiến đấu
Nhưng hôm nay cả Sài Gòn đau đáu
Đợi các anh vào diệt giặc cô vi

Cuộc tiễn quân này khác với mọi khi
Những cái bắt tay ngăn dòng nước mắt
Nén cảm xúc bằng cái ôm thật chặt
Rồi hẹn nhau ngày hết dịch trở về

Trước cuộc xuất binh là lễ Tuyên thề
Gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ
Quyết phải thắng ! không thể nào thất thủ
Kiểm soát , tấn công , ngăn chặn , đẩy lùi ..

Đợi ngày về ta sẽ trọn niềm vui
Tổ quốc bình yên qua rồi đại dịch
Nước mắt để dành cho ngày về đích
Nơi đón sân bay ôm chặt đến nghẹn lòng

Vì Miền Nam vì khúc ruột non sông
Tình đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh
Quyết liệt đấy ! Nhưng chúng ta phải thắng
Ngày trở về không được vắng một ai !

Trách nhiệm lớn lao nặng cả hai vai
Hãy chiến đấu vì tương lai đất nước
Yêu màu áo và yêu luôn tổ quốc
Sài Gòn bình yên ! Điều ước đó rất gần .

Ban Biên tập

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT

Truyền Hình Thiệu Tóan